Z Programu podnikání a inovace proudily největší částky do rekonstrukce nemovitostí a vývoje

Z operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky s názvem Program podnikání a inovace proudily peníze především do rekonstrukce nemovitostí a nákupu nových výrobních technologií. Velké částky šly i na podporu výzkumu a vývoje. Na rádiu Zet to řekla Martina Tuleškovová z daňového oddělení poradenské společnosti Deloitte. Velké projekty podle Tuleškovové vznikaly především v Jihomoravském kraji.

Charakterizujte operační Program podnikání a inovace.

Operační Program podnikání a inovace (OPPI) je operační program, pomocí něhož Česká republika poskytuje v součinností s Evropskou komisí dotace. Jde o případy, kdy podnikatelé mají investiční plán na pořízení nové výrobní technologie nebo chtějí zrekonstruovat nemovitost. Žádost se předkládá ve chvíli, kdy se vyhlásí výzva. Stačí si nastudovat dokumenty, pochopit, kdy a kam je máme předložit. Poté už vlastně stačí předložit žádost a nějaký vlastní schvalovací proces, na základě kterého je poté třeba do tří měsíců čekat na rozhodnutí, jestli dotaci žadatel obdrží nebo ne.

Jak moc kvalitní ty projekty jsou? Řekněme projekty, které žádaly v rámci posledních sedmi let?

Samozřejmě neznám všechny projekty, protože my se jako společnost Deloitte zabýváme především těmi většími projekty, kde investiční nebo i neinvestiční projekty hodně dlouhodobě plánují a vědí, co chtějí. Vědí jaké složit týmy a jaké informace předložit. Jde o to, že klient nebo žadatel musí vždy pochopit to, o čem ta výzva je. To znamená, aby se správně posadil do toho rámce té výzvy. Když je vyhlášena výzva do výrobních technologií, které musí splňovat nějakou inovaci, tak musí dojít k nějakému inovativnímu procesu. Ve chvíli, kdy tu výzvu pochopí, tak samozřejmě musí sehnat spoustu dokumentů, které se váží k němu jako k žadateli. Pak musí ten projekt hezky popsat. Jde o to, do jaké hloubky tu myšlenku pochopíte, jak jste schopni tomu hodnotiteli předložit projekt a vysvětlit mu ho. Spíš si myslím, že jde o to, aby klient pochopil myšlenku té výzvy. Popřípadě, pokud je to pro něj složité, aby si k tomu pozval nějakého poradce nebo poradenskou společnost. Ve chvíli, když spojí síly, tak si myslím, že projekty bývají úspěšné.

Abychom byli trochu konkrétnější. V tom sedmiletém období, o kterém se bavíme, kolik peněz se konkrétně vyčerpalo?

Původně bylo plánováno, že by se mohlo vyčerpat až 750 miliard korun. Nakonec ke konci minulého roku se jich vyčerpalo 612. Teď tu máme nicméně provizorní období a leden a únor se čerpá dále. Některé projekty totiž měly třeba zpoždění nebo na poslední chvíli si Česká republika dojednala možnost u některých projektů protáhnout jejich realizaci. Z toho důvodu není ještě všem dnům konec a dál se bude proplácet.

Dá se říct, kam konkrétně finance šly?

Nejúspěšnější byly programy okolo životního prostředí a dopravy, kde tím žadatelem a klientem je i samotná Česká republika, kraje nebo územní samosprávy. Tam ta úspěšnost byla opravdu vysoká a my to i dnes vidíme na opravených silnicích, železnicích atak dále. Pokud se týká podpory podnikatelů, což je právě ten operační Program podnikání a inovace, tak tam nejvyšší částky šly do rekonstrukce nemovitostí a do nákupu nových výrobních technologií. Takovou menší oblastí je ještě podpora výzkumu a vývoje, kde paradoxně ale vznikaly velké krásné projekty třeba hlavně v jihomoravském kraji, který byl vůbec jedním z nejúspěšnějších na čerpání dotace. Tam se zakládala naprosto nová vývojová centra.

 

 

Článek obsahuje pouze úryvky z rozhovoru s Martinou Tuleškovovou z daňového oddělení poradenské společnosti Deloitte. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše.

 

Zdroj: Zet

Z Programu podnikání a inovace proudily největší částky do rekonstrukce nemovitostí a vývoje Foto: ČTK/Orawská Adéla: Ministerstvo průmyslu a obchodu

reklama

Další články

  1. Evropské akcie pokračovaly v prudkém růstu

    Byznys ·

    Evropské akciové trhy včera opět prudce rostly. Akcie bankovních firem se tak dál vzpamatovávaly z předchozích ztrát. Růst vykázaly taktéž akcie francouzských telekomu…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.