Výpis z evidence přestupků nedostanete, paradoxně si ale můžete stěžovat na jeho nesprávnost

Prvním říjnem letošního roku začala platit centrální evidence přestupků. Policejní orgány díky tomuto novému nástroji mají k dispozici elektrizovaný systém evidující protiprávní jednání společně s drobnými přestupky, které se nepovažují za trestný čin. Podle advokáta Michala Janíka je problémem nové evidence, že si člověk nemůže požádat o výpis z evidence přestupků. To si přitom odporuje s právem podat námitkové řízení na nesprávnost údajů v evidenci. 

Do uvedené novely zákona o přestupcích a dalších právních předpisech účinných od října tohoto roku byly přestupky shromažďovány nahodile. Policisté mohli jen těžko ověřit skutečnost, jestli podezřelá osoba v minulosti spáchala například drobnou krádež. Centrální evidence tento problém řeší a policisté mají zaručené informace i o těchto drobných přestupcích. „Policejní orgány a další zákonem oprávněné instituce tak s řízením této centrální evidence přestupků mají k dispozici elektrizovaný systém, který eviduje tato protiprávní jednání na jednom místě. Napomáhá tak efektivně odhalovat a postihovat recidivu,“ řekl Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek.

Nová evidence bude rovněž sloužit k posuzování přestupkové spolehlivosti. Na základě záznamu v tomto registru totiž člověk nemusí získát zbrojní průkaz nebo může být vyloučený z výběrového řízení o místo strážníka.

Systém ovšem není bez chyb a v jednom bodě si protiřečí. Občan si totiž nemůže požádat o výpis z evidence přestupků a to i navzdory tomu, že podle zákona může podat stížnost na nesprávnost údajů. „Není jasné, jak se člověk o takovém nesprávném záznamu dozví. Zákon totiž neumožňuje si takový údaj z evidence opatřit. O případné nesprávnosti záznamu se tak může fyzická osoba dozvědět teprve tehdy, když je seznámena s údaji z opisu prostřednictvím orgánu veřejné moci v rámci jiného řízení. To však může být v řadě případů pozdě,“ informoval Janík na rádiu Zet. 

 

 

Celý rozhovor s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Výpis z evidence přestupků nedostanete, paradoxně si ale můžete stěžovat na jeho nesprávnost Foto: Wikimedia Commons

reklama

Další články

  1. Facebook vypnul reklamu v celém Thajsku

    Byznys ·

    Sociální síť Facebook vypnula na thajském trhu veškerou reklamu. K tomuto neobvyklému kroku přistoupila po smrti tamního krále Pchúmipchona Adunjádeta, který byl nejdé…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.