Tým pro boj s daňovou kriminalitou zaznamenal první úspěch

Na základě práce týmu Kobra pro boj s daňovou kriminalitou policie minulý týden zadržela čtyři lidi, které následně obvinila z daňového podvodu za 270 milionů korun. O činnosti speciální skupiny ve Studiu Zet mluvil Jiří Žežulka, zástupce ředitele Finanční správy.

Díky skupině Kobra, která je složena z odborníků z finanční správy, celní správy a policie, se podařilo zadržet první organizovanou skupinu, která páchala daňové podvody. Podle ředitele protikorupční police Milana Komárka dopadení podezřelí založili několik firem, které pouze předstíraly vývoz zboží na Kypr. Gang pak od státu žádal vrácení daně z přidané hodnoty.

Tým, který vznikl v červnu a který spadá pod protikorupční policii, byl inspirován podobným útvarem na Slovensku. Na práci Kobry se podílí i finanční a celní správa. Podle premiéra Sobotky vláda zřízením útvaru plní slib zefektivnění výběru daní a cel a zamezení obcházení daňových předpisů.

O činnosti útvaru ve Studiu Zet mluvil Jiří Žežulka, zástupce generálního ředitele Finanční správy. 

Proč se tímto zmíněným daňovým únikem zabýval právě tento tým? Jde o typický příklad kauzy, kvůli které útvar vznikl?

Určitě se dá říct, že je to typický případ, jakým by se Kobra měla zabývat. Na počátku jsme využili toho, že o činnosti této organizované skupiny už správce daně i policejní orgán měl své informace, takžte jsme prakticky využili toho, co jsme zjistili v minulosti.

 

Čím se útvar liší od složek, které s daňovou kriminalitou bojovaly dosud?

Nerad bych vzbudil dojem, že jsme před vznikem týmu Kobra nebojovali s daňovou kriminalitou. Jak finanční správa, tak celní správa i Policie České republiky se této činnosti věnovali, nicméně výhoda týmu Kobra a to, co přinášíme nového, je určitá vyšší forma spolupráce. To znamená, že fungujeme v týmu a nepracujeme izolovaně, jako tomu bylo doposud. Snažíme se využít toho, že jak správce daně, tak i policejní orgán mají k dispozici své specifické útvary pro řešení daňové kriminality a snažíme se tyto útvary spojit a využít informací a možností, které máme.

 

Co mají daňové úniky, kterými se Kobra zabývá, společného? Je to tedy zakládání fiktivních firem?

Způsoby provedení daňového úniku a páchání daňové kriminality jsou samozřejmě rozličné, nicméně se dá říct, že jedním společným prvkem je to, že jde o daň z přidané hodnoty, která je velmi náchylná k daňovým únikům.  

 

Existují obory, ve kterých dochází k daňovým únikům častěji než jinde?

Oblast daňových úniků můžeme chápat jako určitý živý organismus. To znamená, že se vyvíjí. Je pravda, že modus operandi, způsob spáchání daňového úniku, je de facto pořád stejný, jen se mění oblasti, které jsou úniky zasaženy víc. V minulosti můžeme vysledovat určitý vývoj: na začátku roku 2004 jsme se potýkali vyloženě s fiktivními obchody, následně jsme se dostali do reklam, například do oblasti reklam ve sportu, do obchodu s elektronikou, případně s pohonnými hmotami. Princip zůstává stejný, mění se komodita, která je předmětem obchodu.

 

Jaká je tady role Hlavního města Prahy?

Samozřejmě můžeme říct, že mnoho těchto firem se vyskytuje na území Hlavního města Prahy. My se v současné době ve Finanční správě snažíme najít odpověď na otázku, jak tomuto negativnímu jevu zamezit.

 

Jak postupujete v případě, že odhalíte daňový únik? Je jasné, že zadržíte podezřelé, ale zabavujete i zboží, nebo se snažíte s úřady spolupracovat na vymáhání nedoplatku daně?

Finanční správa jako spráce daně a součást daňové Kobry tu není od toho, aby zadržela pachatele, to je samozřejmě věc orgánů činných v trestním řízení. Naší úlohou je to, abychom z daňového úniku odčerpali co nejvíce do státního rozpočtu, abychom zamezili neoprávněné výplatě DPH, případně abychom zajistili to, že daň bude odvedena včas a řádně. To znamená, že úkolem finanční správy je právě to, aby bylo zabaveno zboží, byl zabaven majetek a abychom všechny tyhle prostředky dostali do státního rozpočtu.  

 

O jakou částku stát ročně přichází kvůli daňovým podvodům? Máte představu, o kolik by se týmu Kobra mohlo podařit tyto ztráty snížit?

Odhady objemu daňových úniků v České republice nejsou jednotné. Vždy samozřejmě záleží na tom, jakou používáte metodiku. Nicméně jestliže vyjdeme jen třeba v oblasti DPH z odhadu Evropské unie, tak ta počítá, že rozdíl mezi teoretickým vývodem DPH a tím, co se nám skutečně povede vybrat, je něco málo přes sto miliard korun. My se domníváme, že oblast tvrdých daňových úniků, to znamená jednání, které je od počátku směřováno k tomu, aby nedošlo k odvedení daně, a je to od začátku podvod jako takový, se pohybuje v řádu třiceti až čtyřiceti miliard korun ročně. Byli bychom rádi, kdyby daňová Kobra pomohla snížit toto číslo zhruba o třetinu.

 

Jaké jsou požadavky ministra financí Andreje Babiše na vaši práci? Dostal jste od něho za úkol například dosáhnout letos nějaké konkrétní částky v dodatečném výběru daní?

Pro tento rok jsme s panem ministrem o konkrétní částce nehovořili, nicméně i z jeho vyjádření je zřejmé, že by byl rád, abychom zvýšili výběr daní do roku 2017 zhruba o třicet miliard korun. Takže pro tento rok nemáme stanovené pevné číslo. Mým úkolem je v současné době připravit strategii a koncepci vývoje finanční správy, tak abychom cíl, o kterém jsem hovořil, zabezpečili do roku 2017.  

 

Pátrání po pachatelích daňových úniků je jedna věc, ale předcházení této kriminalitě je věc druhá. Spolupracujete s vládou nebo zákonodárci i na úpravách daňové legislativy tak, aby se daňovým únikům předcházelo?

Samozřejmě že oblast pátrání po pachatelích daňových úniků je nezbytnou součástí naší práce, nicméně je třeba si uvědomit, že to patří do represivní části naší činnosti. Ale mnohem více se vyplácí, abychom se chovali preventivně. Spolupracujeme s legislativci a navrhujeme opatření, která považujeme za účinná pro zamezení daňových úniků.

Naše práce je už vidět v současné době v zákoně o DPH, protože v současné novele máme od 1. 1. 2016 nadefinován takzvaný kontrolní výkaz pro účely DPH, kde bychom rádi párovali faktury jednotlivých plátců na sebe, abychom dokázali rychleji odhalit řetězový podvod. Mimo to jsme připravili i vnitřní záměr pro elektronickou evidenci tržeb, která by měla být účinná rovněž od 1. 1. 2016 a samozřejmě kontinuálně pracujeme na daňovém řádu, případně dalších zákonech.

 

Mají podle vašich dosavadních zkušeností smysl registrační pokladny a kauce?

Určitě. Elektronická evidence tržeb, což je analogie k registračním pokladnám, má v našich podmínkách smysl, protože u obchodníků, kteří většinu svého byznysu realizují v hotovosti, je velice těžké dosáhnout správného stanovení daně. Bez elektronické evidence tržeb se to málokdy daří. Co se týká kaucí, přiznám se, že kauce jsou pro mě osobně příkladem toho, že daňové úniky není možné regulovat pouze v daňových zákonech. Ty dopadají na všechny, včetně těch poctivých a de facto mají plošnou šíři. Kauce, které jsme připravili před dvěma roky měly svůj určitý cíl, měly omezit daňové úniky v oblasti pohonných hmot a to se skutečně stalo. Bohužel ústavní soud svým nálezem rozhodl, jak rozhodl, a na nás je teď abychom systém kaucí vymysleli tak, aby byl ústavně konformní.

(Ústavní soud 26. 5. 2014 rozhodl, že od 1. 7. 2015 bude zrušena dvacetimilionová kauce pro distributory pohonných hmot. Důvodem je její plošně stanovená výše. Podle soudu by měla být kauce odstupňována, aby nediskriminovala menší distributory, pozn. red.)

 

Jste se stávajícím systémem potírání daňové kriminality spokojený, anebo chystáte další změny?

Určitě chystáme další změny, o kterých bych v současné době nechtěl hovořit. Než začneme vytvářet další nové systémy, je určitě na místě, abychom provedli revizi stávajících opatření, které v zákoně máme a zjistili jak fungují nebo nefungují. Já osobně a celá finanční správa nejsme přáteli toho, abychom do zákonů dávali nová opatření, aniž bychom vyhodnotili ta stávající.  

 

Bude se zvyšovat počet členů Kobry, její rozpočet?  

Kobra není instituce. Kobra funguje jako společný tým Policie České republiky, celní správy a hraniční správy. To znamená, že žádné dodatečné náklady v Kobře neexistují. Kobra nemá svůj rozpočet a pracuje na základě toho, co do ní dají jednotlivé složky. Z hlediska počtu pracovníků nebo spolupracovníků Kobra nikdy nebude mít pevný počet členů, vždycky to bude o konkrétní kauze a vždycky bude zapojeno tolik lidí, kolik bude pro daný případ potřeba.  

 

Zdroj: Zet

Tým pro boj s daňovou kriminalitou zaznamenal první úspěch Foto: ČTK

reklama

Další články

  1. Nultý bod: festival o pohybu těla i mysli

    ·

    Mezinárodní festival fyzického a tanečního divadla Nultý bod oživí od 14. dp 19. července kulturní scénu Prahy. Představí oceňované české tanečníky i zahraniční hosty …

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.