Právník: Práva rodičů zemřelého nezletilého dítěte nezanikají ani po jeho smrti

Rodiče zemřelého nezletilého dítěte mají právo i po jeho smrti nahlížet do příslušného trestního spisu. Je tomu tak i v případě, pokud nepodají žádost s odůvodněním. Na rádiu Zet to řekl právník Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Některá práva rodičů trvají i po smrti nezletilého dítěte. V některých případech nabývají platnosti podle Janíka dokonce nová práva. 

Trestním spisem, do něhož mají právo nahlížet zákonem definované osoby, jsou veškeré části písemných materiálů. Konkrétně jde o trestní spis včetně dokladů, listin, doličných věcí a podobně. Jedná se o věci, které se stanou během trestního řízení součástí spisu. Do tohoto spisu naopak nepatří vnitřní pomůcky a pracovní materiály orgánů činných v trestním řízení. Konkrétně to jsou například písemné záznamy policejního orgánu, po jakou dobu bude vyšetřování pokračovat nebo pokyny dozorujícího státního zástupce.

„Ustanovení § 65 odstavce 1 trestního řádu stanoví, že obviněný, poškozený, zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci mají právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich výpisky, poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. Totéž právo mají zákonní zástupci těchto oprávněných subjektů,“ řekl Janík.

V některých případech dochází k výkladovému problému u takzvaných jiných osob. Janík si všímá konkrétně případu, který řešil naposledy i Ústavní soud. Šlo o nešťastný případ rodičů, jimž zemřelo několik dní po porodu jejich dítě. Soud zahájil proti rodičům nejprve trestní stíhání. Odmítli totiž hospitalizaci dítěte v nemocnici poté, co jim lékaři řekli, že je jejich dítě dehydrované. „Rodiče předpokládali, že tento problém zvládnou v domácích podmínkách, nicméně pravá diagnóza byla závažnější – novorozenecká sepse, kdy dítě i přes následnou hospitalizaci na tuto zdravotní komplikaci zemřelo,“ uvedl Janík na rádiu Zet.

Státní zástupce ale trestní stíhání později zastavil. Nebylo totiž možné zjistit příčinnou souvislosti mezi jednáním rodičů a úmrtím jejich nezletilého dítěte. Rodiče poté podali žádost o nahlédnutí do trestního spisu. To jim ale bylo odepřeno, protože neměli v době podání žádosti postavení obviněných nebo poškozených osob. Jako takzvané jiné osoby nezdůvodnily podle policejního orgánu a státního zástupce jejich potřebu k nahlédnuti. Jejich práva tak nebylo možné uplatnit. „Ústavní soud však ve svém nálezu mimo jiné uvedl, že rodiče zemřelého nezletilého dítěte jako takzvané jiné osoby mají právo nahlížet do příslušného trestního spisu, i pokud jejich žádost neobsahuje odůvodnění, neboť toto právo již vyplývá ze samotné koncepce právního postavení rodičů ke svým nezletilým dětem a i po smrti nezletilého dítěte některá práva jeho rodičů trvají a některá dokonce vznikají nově,“ sdělil Janík. 

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Právník: Práva rodičů zemřelého nezletilého dítěte nezanikají ani po jeho smrti Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Rusko vetovalo rezoluci OSN ohledně Sýrie

    Společnost ·

    Rusko ve středu vetovalo nejnovější návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, který se staví proti chemickému útoku v Sýrii z minulého týdne a požaduje jeho přísné vyšetřen…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.