Ocenění Český Goodwill se mimo jiné snaží podnikatele zbavit nálepky podvodníků

V květnu odstartoval v pořadí třetí ročník ocenění Český Goodwill, která má za cíl veřejnosti přiblížit zásluhy podnikatelů a firem o Českou republiku a ukázat, že mezi nimi nejsou pouze podvodníci. Ocenění se dělí do pěti kategorií, mezi které patří Tradice, Inovace, Partner a Mecenáš. Hlavním oceněním je poté kategorie Osobnost. Na rádiu Zet o Českém Goodwillu podrobněji mluvil Petr Hlavatý, zakládající partner poradenské společnosti HPCG, která ocenění Český Goodwill organizuje .   

V rámci úvodní fáze letošního ročníku mohou lidé posílat nominace podnikatelů a společností, kterých si váží, vidí v jejich společnosti silnou značku, oceňují je za odpovědný přístup k podnikání nebo si váží jejich etického jednání k širšímu okolí. Z nominovaných osob poté bude vybírat vítěze odborná porota složená z partnerů.

Nominovat vaši oblíbenou firmu nebo podnikatele můžete ZDE.

„Porota je složena z členů našich partnerů a jejich počet je lichý. Každý z členů poroty má jeden hlas. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k nějakým patovým situacím,“ sdělil Hlavatý.  

Hlavní kategorie Českého Goodwillu, kterou je Osobnost, je podle Hlavatého svým způsobem Miss celého ocenění. Dává totiž vyniknout jednotlivcům zasluhujícím se ve svém okolí o šíření dobra. V oboru, ve kterém podnikají, musí být podle Hlavatého skutečnými lídry a pro ostatní se tak stanou příkladným a pozitivním vzorem.

„To co tvoří rozdíl nad tu přidanou hodnotu a to, co by nám naši politici rádi zdanili a sebrali, tak to je právě ten goodwill. Jinými slovy je to i dobré jméno a jak vás vnímají vaši zákazníci, vaši obchodní partneři a široké okolí, i vaši zaměstnanci,“ řekl Hlavatý na rádiu Zet.

Impulsem pro vytvoření ocenění Český Goodwill byli podle Hlavatého klienti, se kterými se setkával.

„Jsou regiony, kde je vysoká míra nezaměstnanosti a nebýt svým způsobem takových mecenášů, tak ten region na tom bude výrazně hůř a to je to, co my jsme v prvotní míře chtěli dát najevo a ukázat na tyto příběhy a nějakým způsobem je ocenit,“ sdělil Hlavatý.

Hlavatý se na rádiu Zet také zmínil o vrcholu ekonomické krize v roce 2013, když řekl, že společně s ekonomickou krizí byla v naší společnosti i krize morální. Média totiž podle hlavatého často označovala podnikatele za tuneláře nebo lháře. Ocenění Český Goodwill se proto zaměřuje také na odstranění těchto negativních nálepek. Má poukázat na to, že podnikatelé mají velký přínos pro společnost. 

 

Název Ocenění

Popis

Tradice

Ocenění pro podnikatele nebo společnosti, které se zasloužily o udržování nebo oživování tradic českých výrobků a služeb včetně místních, kulturních a společenských zvyků.  

Inovace

Inovace jsou základním kamenem pro udržitelnost konkurenceschopnosti České republiky a samotných českých výrobků v rámci otevřeného trhu. Kategorie Inovace má vyzdvihnout podnikatele a společnosti, kterým se daří propojit inovativní snahy s rozvíjením tradičních hodnot. Jde i o autory jedinečných produktů a služeb. 

Partner

Ocenění Partner si všímá předností podnikatelů nebo společností, které mají transparentní a odpovědný přístup k zaměstnancům, obchodním partnerům, investorům nebo akcionářům, kteří se na ně mohou spolehnout. 

Mecenáš

Kategorie Mecenáš chce poukázat na ohleduplnost společností nebo podnikatelů k ekonomicko-sociálnímu a životnímu prostředí. 

 

 

Článek obsahuje pouze vybrané části rozhovoru s Petrem Hlavatým, zakládajícím partnerem poradenské společnosti HPCG, která ocenění Český Goodwill organizuje. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše.    

Rádio Zet je mediálním partnerem Českého Goodwillu.

 

Zdroj: Zet

Ocenění Český Goodwill se mimo jiné snaží podnikatele zbavit nálepky podvodníků Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.