Daňoví delikventi nesmí být potrestáni současně penalizací a trestním stíháním

Podání daňového přiznání se blíží. Na to, jaké sankce hrozí daňovým poplatníkům v případě úmyslného nezaplacení daně, upozornil advokát Michal Janík z právnické kanceláře Holá, Janík, Samek v pořadu Právnické okénko. Od letoška podle něj nesmí být daňovému poplatníkovi za takové jednání současně uložena sankce podle daňového řádu ve formě penále i trest za daňový trestný čin podle trestního zákoníku.

„Pod výraz úmyslné nezaplacení daně lze zahrnout případy, kdy daňový poplatník úmyslně řádně a včas daň vůbec nebo z části nezaplatí, popřípadě uplatní neoprávněný odpočet daně, jako je to například u DPH, či uplatní neoprávněně nárok na vrácení daně, nebo daňovou ztrátu uplatní ve vyšším rozsahu za účelem neoprávněného ponížení daňové povinnosti,“ vyčetl Janík případy, kdy hrozí daňovému poplatníkovi trest za úmyslné nezaplacení daně. 

Lidem, kteří úmyslně zkrátí (nebo nezaplatí) daňovou povinnost, hrozí postihy podle daňového řádu. Výčet těchto postihů se nachází v daňovém řádu v části čtvrté, nazvané Následky porušení povinností při správě daní. „Daňový poplatník je povinen vedle placení doměřené výše daně zaplatit i úrok z prodlení a penále. Výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, navýšené o 14 procentních bodů platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Penále činí 20 procent z doměřené daně, je-li daň zvyšována nebo je-li snižován daňový odpočet. Jedno procento pak činí penále, je-li snižována daňová ztráta,“ uvedl advokát. 

U těch závažnějších případů pak hrozí trestní stíhání. Konkrétně se jedná o případy, kdy škoda dosahuje alespoň 50 000 korun.

Zatímco by v minulosti tito daňoví delikventi mohli být postiženi jak z hlediska daňového řádu, tak i z hlediska trestního zákoníku, od listopadu 2015 tomu tak být nesmí. „Nejvyšší správní soud vynesl přelomový rozsudek, podle kterého má penále uložené finančním úřadem povahu trestu. Pokud má tedy penále trestní povahu, nemůže být daňovému poplatníkovi za totožné jednání spočívající ve zkrácení daně současně uložena sankce podle daňového řádu ve formě penále i trest za daňový trestný čin podle trestního zákoníku,“ řekl na rádiu Zet Janík.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

 

 

Daňoví delikventi nesmí být potrestáni současně penalizací a trestním stíháním Foto: ČTK/Švancara Petr

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.