Úřady loni prominuly daně za 5,82 miliardy. Je to třikrát více než v roce 2013

Finanční správa loni prominula daně za 5,82 miliardy korun, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 192 procent. Zároveň finanční úřady prominuly i příslušenství daně, tedy úroky z prodlení a penále, za 4,97 miliardy korun. To je meziroční nárůst o 163 procent. Vyplývá to z údajů Finanční správy, o kterých dnes informoval deník E15. Podle deníku jde o nejvyšší částky od začátku ekonomické krize v roce 2008.

Daně, které jsou spravovány správními orgány řízenými ministrem financí, může podle zákona prominout zcela nebo částečně pouze ministr financí. Důvodem mohou být nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů nebo při mimořádných, zejména živelných událostech.

Odvody za porušení rozpočtové kázně se na celkovém prominutí daně podle Finanční správy podílely 87,3 procenty, tedy 5,1 miliardami korun. Porušením rozpočtové kázně je neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků z rozpočtu územně samosprávných celků, tedy například obcí nebo krajů. Neoprávněným použitím je každé použití v rozporu se zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím, kterým byly peněžní prostředky poskytnuty. Dalším případem neoprávněného použití je také situace, kdy nelze prokázat, jak byly peněžní prostředky použity.

 „Nárůst lze vysvětlit například rozhodnutím Evropské komise z prosince roku 2013, které upravuje výši finančních oprav za pochybení příjemců dotací z evropských prostředků,“ řekla deníku E15 mluvčí Generálního finančního ředitelství Linda Paterová.

V případě samotných daní bylo nejvíce peněz loni prominuto u daně z příjmu právnických osob, a to 718 milionů korun. O rok dříve to byly jen dva miliony korun.

 

Zdroj: ČTK

Úřady loni prominuly daně za 5,82 miliardy. Je to třikrát více než v roce 2013 Foto: shutterstock.com - ilustrační foto

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.