reklama

Lekce 17: Must - Necessity. I believe that it is necessary.

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

The negative of must is must not. It is usual to join these two words together. Like this: mustn’t.
I must stop smoking.
You mustn’t tell George.
That must’ve been a great holiday.

There is no past form of must. Instead we use had to:
I had to give up smoking.
You didn’t have to tell George.
Did they have to get up so early?

  • To give orders: You must be here early. You mustn’t wear jeans.

  • Strong advice (i sami sobě): I must stop smoking.

  • We are sure about something in the present: (Mary pláče) She must be unhappy.

  • We are sure about something in the past: He must have gone.

Mluvčí je přesvědčen, že něco je nezbytné, nutné. Když něco přikazujeme, vyplývá to z našeho přesvědčení, že je to tak nutné. Když říkáme, že to tak musí a nebo muselo být, opět vyjadřujeme své přesvědčení, že na základě nám jasných důkazů tomu tak nutně je.

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.