Programme 4: First conditional II

Přehrát lekci
100
00:00
00:00


V2: If we can find a cheap flight, we might go to New York.

V1: I bet if you look on the internet, you could find a cheap flight. But it’ll be more expensive when it’s the school holidays.If you look on the internet, you could find a cheap flight – v hlavní větě je modální sloveso could, zdůrazňuje se tady, že to není jisté, ale jen možné. Modální slovesa mohou být v obou větách souvětí (If we can find a cheap flight, we might go to New York ).

V kondicionálu 0 mají spojky if a when naprosto stejný význam. U podmínkového souvětí typu 1 musíme být opatrní. It’ll be more expensive when it’s the school holidays – se spojkou when je jasné, že budou v tu dobu prázdniny a že tudíž budou letenky dražší.

Když užijeme if, říkáme, že kdyby v tu dobu byly prázdniny, tak by byla letenka (when I'm an old woman - if he wins the competition - when the sun sets).

Vocabulary:

cheap flight - levná letenka
I bet - vsadím se

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.