Jan Zach - zapomenutý český sochař a malíř, který uspěl v zámoří

Malíři a sochaři Janu Zachovi (1914 - 1986) nedovolily totalitní režimy jeho doby tvořit v Československu. Po emigraci se prosadil v Brazílii, Kanadě a ve Spojených státech, doma se na něj ale zapomnělo. Vlastivědné muzeum ve Slaném chce retrospektivní výstavou, která byla otevřena tento týden, znovuobjevit tohoto umělce pro českou veřejnost. 

Zach se narodil ve středočeském městě Slaný v roce 1914. Studoval Akademii výtvarných umění a jeho učiteli byli František Kysela nebo Otakar Nejedlý. Zach také obdivoval autora svítících a pohybových plastik Zdenka Pešánka, ačkoli nebyl přímo jeho žákem.

Nacistická okupace Československa v roce 1938 zastihla Zacha na Světové výstavě v New Yorku, kde pracoval na výzdobě českého pavilónu. Tam se rozhodl pro emigraci a začala tak jeho druhá životní etapa. 

Část 40. let strávil Zach v Brazílii, kde se prosadil jako umělec i komerčně  a uspořádal řadu výstav. Spolupracoval také s architektem Oscarem Niemeyerem.

V roce 1957 přijal nabídku vyučovat sochařství na Oregonské univerzitě, kde je po něm dodnes pojmenovaná cena pro zvlášť nadané studenty. Jan Zach zemřel v roce 1986 a do konce života nepřestal propagovat československou kulturu a vystupovat proti komunismu.

Jeho sochařská a malířská tvorba nese znaky inspirace ve světě vegetace a odráží tak zážitek z Brazilské přírody. Inspirace objekty Z. Pešánka je také patrna v jeho zájmu o prolnutí umění, technologie a veřejného prostoru. Tyto charakteristiky, spolu s obrazy boje proti totalitě a nesvobodě, se staly pro Zacha celoživotním tvůrčím tématem. To je patrné  zejména na instalacích z kovu a dřeva v Severní Americe (např. plastika Prometheus z roku 1958 na nádvoří University of Oregon.)

Slánskému muzeu se podařilo získat část díla slavného rodáka a zorganizovat první retrospektivní výstavu tohoto umělce v Čechách. Výstava nazvaná Návrat domů byla ahájena 20. září u příležitosti 100. výročí Zachova narození. Ambicí organizátorů je ukázat Zacha odborné i laické veřejnosti jako důležitou, byť opomenutou osobnost české výtvarné scény minulého století.

 O životě i díle Jan Zacha mluvil ve Studiu Zet Jan Čečrdle, ředitel Vlastivědného muzea ve Slaném. 

Na život a dílo Jana Zacha se v Česku téměř zapomnělo, přestože on sám naši kulturu v exilu intenzivně propagoval. Znamená to že během svého života v emigraci neměl s Čechy už žádné vazby?

Myslím, že bychom to mohli rozdělit na oficiální a soukromou rovinu. Na té rovině oficiální si musíme uvědomit, jaké klima v té době jeho života tady u nás v Československu panovalo - to znamená doba nacistické okupace a brzy potom doba dalšího totalitního režimu, tentokrát komunistického, který neumožnil Zachovu tvorbu. Tehdejším mocipánům určitě nebylo po chuti, že někdo takto výtvarně nadaný upřednostnil symbol kapitalismu - Ameriku - pro svou tvorbu a neměl vůbec zájem tvořit na své domácí půdě. 

Ale na soukromé rovině víme, že Zach udržoval bohaté korespondenční styky se svými přáteli ze studií, se svými příbuznými, s emigranty v Severní i Jižní Americe a snažil se všemožně své dílo i českou kulturu propagovat.

Jaké byly hlavní náměty jeho děl a s jakými materiály pracoval?

Začínal převážně jako malíř, takže se věnoval převážně tradičním tématům, jako portréty a krajinomalby. Postupně ale se vzrůstajícím pocitem odcizení od domova se objevovala právě tato témata, to znamená touha po domově, odcizení, osvobození a další návazná témata, která se stavějí proti tomu - radost ze života, kterou tam zažíval, a kterou by nemohl zažít v socialistickém Československu. 

Poslechněte si celý s Janem Čečrdlem v záhlaví článku.

Zdroj: Zet

 

Jan Zach - zapomenutý český sochař a malíř, který uspěl v zámoří  Foto: Jan Zach: Výzdoba municipální architektury ve městě Eugene, Oregon Zdroj: www.oregonencyclopedia.org

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.