Čeští vědci patří na poli výzkumu epilepsie ke světové špičce

Epilepsie je celosvětový problém – jen v České republice tímto záchvatovitým onemocněním mozku trpí asi 75 tisíc lidí. „Epilepsie představuje celou řadu onemocnění, která se liší typem záchvatů, věkem výskytu, závažností a odpovědí na léčbu. Nejčastější typem je epilepsie získaná, která vzniká coby následek úrazu, nádoru, vrozených vývojových malformací mozku nebo například cévní mozkové příhody,“ řekl na rádiu Zet v pořadu Neuron Future docent Přemysl Jiruška z Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu Akademie věd. 

Další díly pořadu

Životní prognóza epileptiků závisí na typu a závažnosti onemocnění. Pacienty trápí nejen nepředvídatelnost záchvatů, ale i přidružené projevy, například poruchy paměti, deprese, úzkostné poruchy nebo nežádoucí účinky léků. „Vedle medicínských problémů jsou tu ale i společenské aspekty jako je stigmatizace anebo jisté omezení ve vykonávání určitých zaměstnání,“ upřesnil Jiruška.

Odborníci zatím nevědí, co přesně přeměnu normálních neuronů v epileptické způsobuje, jak jsou v ohnisku uspořádány a jak spolu komunikují. Není jasné ani to, co vyvolává rozšíření epileptické aktivity mimo oblast ohniska. Odpovědi na tyto otázky hledá řada lékařských a vědeckých týmů po celém světě.

Českému týmu se podařilo prokázat, že záchvaty nejsou úplně náhodné a že jejich výskyt je výsledkem složitých dějů probíhajících v mozku. „U nás na Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV studujeme  různé aspekty epilepsie. Naše skupina se konkrétně zaměřuje na pochody, které jsou odpovědné za vznik záchvatů a možnosti jak je ovlivnit. Skupina docenta Jakuba Otáhala se soustředí na metabolické změny odehrávající se v průběhu záchvatů. Paní docentka Hana Koubová zkoumá psychiatrické komorbidity, které se vyskytují v rámci epilepsie,“ přiblížil Jiruška.

Po celém světě existuje řada pracovišť, která se soustředí na podobnou problematiku a se kterými čeští vědci intenzivně spolupracují. Právě spolupráce se špičkovými centry, která kladou obrovský důraz na výzkum a těsné experimentálně-klinické propojení, je hlavním důvodem, proč se posouvají hranice v pochopení nejen epilepsie, ale i v pochopení fungování lidského mozku. „My společně s kolegy z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ČVUT a dalších pracovišť Akademie věd směřujeme k cíli vytvořit obdobné centrum, které bude představovat unikátní vědecko-výzkumné pracoviště v České republice a které umožní výzkum epilepsie na špičkové úrovni v konkurenci s největšími centry pro výzkum epilepsie ve světě,“ řekl docent Jiruška.

 

Neuron Future je pravidelný pořad rádia ZET, který vzniká ve spolupráci s Nadačním fondem Neuron na podporu vědy. Neuron každoročně finančně přispívá na vědecký výzkum, oceňuje špičkové vědce a popularizuje vědu.

Premiéru pořadu si můžete poslechnout na rádiu ZET každé druhé pondělí v 8:34. Záznam nejnovějšího dílu pořadu najdete v přehrávači výše.

Čeští vědci patří na poli výzkumu epilepsie ke světové špičce Foto: docent Přemysl Jiruška

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.