Znečištěné ovzduší může ročně připravit globální ekonomiku o 2,6 bilionů dolarů

Toxické ovzduší neškodí pouze lidskému zdraví a životnímu prostředí. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má špatné životní prostředí rovněž neblahý vliv na globální ekonomiku. Znečištění vzduchu může do roku 2060 připravit svět ročně o neuvěřitelných 2,6 bilionů dolarů. Náklady jsou spojené s nemocemi, lékařskou péčí a sníženou zemědělskou produkcí.

Očekává se, že špatná budoucnost čeká především země s velmi znečištěným ovzduším, mezi něž patří Čína, Rusko a Indie. Do roku 2060 by mohlo znečištění ovzduší připravit o život předčasně až 9 milionů lidí.

Zpráva OECD doporučuje politikům, aby se významně zasloužili o snížení emisí oxidu uhličitého ve vzduchu. Situace se totiž v nadcházejícím desetiletí má podle odhadů zhoršit a kroky pro zmírnění znečištění jsou tak nepostradatelné.

Nejvíce předčasných úmrtí spojených se znečištěním vzduchu hlásí Čína a Indie. Jde o nejvíce znečištěné země vůbec. Loni v prosinci vůbec poprvé Peking vydal nejvyšší smogové varování. Jde o takzvaný červený stupeň, který se zasloužil o přerušení vyučování a zakázal provoz vozidel s lichými a sudými SPZkami. Svoji činnost musely zastavit i některé podniky. Šlo především o stavební společnosti.

Zlepšení kolem stále zhoršujícího se životního prostředí mohou podle CNN zaručit šetrnější technologie a přísnější normy pro zachování adekvátní kvality ovzduší. Důležité je také snížení automobilových emisí. V tom mohou napomoci zase normy pro jakost paliva nebo postupný přechod na elektromobily.

 

Česko je šesté nejhorší ze zemí OECD

Stav životního prostředí není podle OECD nejoptimálnější ani v samotné České republice. Podle hospodářských přehledů OECD pro Českou republiku pro červen roku 2016 patří Česko ve spojitosti s úmrtími spojenými se špatným ovzduším na přední příčky v rámci Evropy. Limity škodlivin v tuzemsku překračují i nadále limity Evropské unie. Důsledkem ekonomiky vyžadující energii a spalování uhlí patří Česko v rámci OECD na šestou pozici s nejvyšší úrovní emisí skleníkových plynů.

Česko se postupnými kroky blíží pozitivnějšímu výhledu. Pomáhá v tom řada investičních programů, dotací nebo jiných forem podpory. Tyto programy mají za cíl zvýšit energetickou účinnost a omezit právě palčivé znečištění vzduchu.

„Dotační programy v těchto dvou oblastech byly rozšířeny s využitím fondů EU i národních zdrojů. Patří mezi ně zateplování obytných, komerčních i veřejných budov a podpora instalace zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na budovy. V zájmu zlepšení kvality ovzduší byl zahájen program výměny kotlů v domácnostech,“ uvádií zpráva OECD.

 

 

Zdroj: CNN, OECD, Zet

 

 

Znečištěné ovzduší může ročně připravit globální ekonomiku o 2,6 bilionů dolarů Foto: axz700 / Shutterstock.com: Znečištění v Pekingu

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.