Právník: Jak získat jako věřitel lepší postavení vůči svým dlužníkům?

Institut zajištění dluhu nabízí věřiteli vyšší stupeň právní jistoty. Dlužník by tak na základě toho měl řádně a včas splnit své povinnosti vůči věřiteli. Ten pak následně dosáhne uspokojení svých pohledávek z poskytnutého zajištění v případě, že dlužník nebude schopen nebo ochoten dodržet závazky vůči věřiteli. Konkrétně pak jde o funkci zajišťovací a uhrazovací. Právník Michal Janík hovoří na portálu Youradio News o jednotlivých způsobech zajištění dluhu, které nalezneme v občanském zákoníku.

“Do první skupiny, tedy zajištění dluhu, patří zástavní a zadržovací právo, ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva a srážky ze mzdy či závdavek; do druhé skupiny se pak řadí smluvní pokuta a uznání dluhu, které splnění dluhu pouze utvrzují,” řekl Michal Janík.
Zástavní právo se pak konkrétně často užívá v případech zajištění peněžitých dluhů. Především jde o úvěry nebo půjčky od bankovních institucí. V rámci této situace se věřitel může v případě zřízení zastávního práva uspokojit ze zástavy. Konkrétně se může jednat o hmotnou i nehmotnou věc, kterou dlužník nebo i třetí osoba k zajištění dluhu dlužníka poskytla.
"Dále lze zmínit podzástavní právo, kdy, je-li zřízeno, původní věřitel mající za dlužníkem pohledávku tomuto dlužníkovi oznámí, že tuto pohledávku použil jako zajištění svého dluhu a tuto zastavil jinému svému věřiteli - to je pak dlužník povinen plnit svůj dluh tomuto novému zástavnímu věřiteli,” informuje Janík.
Janík se rovněž zmiňuje o ručení. Pokud se dluh dlužníka stane splatný a dlužník jej nedokáže splnit, pak může věřitel svoji pozornost obrátit na osobu ručitele. Ten je pak povinen splatit závazek. Pokud ručitel věřiteli dluh splní, pak původní pohledávka nezaniká a automaticky přechází na ručitele. Ručitel se pak nově stane věřitelem a může se splnění dluhu domáhat na tomto dlužníkovi.
“Podobnou ručení je finanční záruka, která vzniká jednostranným prohlášením výstavce finanční záruky, že uspokojí věřitele do určité výše peněžní částky, pokud dluh nesplní dlužník. Finanční záruku lze zcela oddělit od původního dluhu, a tedy na vystavitele finanční záruky nepřechází původní pohledávka věřitele za dlužníkem. Nejčastějším druhem finančních záruk jsou tzv. bankovní záruky,” uvedl Janík.

Více informací o dalších možnotech zajišťovacích a uhrazovacích funkcích se dozvíte v rozhovoru v playeru výše.


Zdroj: Zet / Youradio News

Právník: Jak získat jako věřitel lepší postavení vůči svým dlužníkům? Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.