Čeští učitelé mají oproti pedagogům ze zemí OECD poloviční platy

Platy českých učitelů po patnácti letech praxe jsou v České republice přibližně na polovině průměru členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Od příštího roku si ale čeští pedagogové přilepší.

Průměrné platy pedagogů s patnáctiletou praxí působících v předškolním vzdělávání byly v roce 2011 podle tehdejšího kurzu k dolaru asi 25.405 korun měsíčně. 

Průměr OECD se přitom pohyboval v přepočtu od 55.000 po více než 63.000 korun měsíčně. Tyto částky jsou přitom přepočteny na paritu kupní síly, je tedy zohledněna rozdílná cenová úroveň v jednotlivých zemích.

Na nízké mzdové ohodnocení pedagogických pracovníků upozorňovala řada ministrů školství včetně současného šéfa tohoto resortu Marcela Chládka (ČSSD). Od ledna příštího roku si učitelé stejně jako ostatní státní zaměstnanci polepší, na jejich platy půjdou navíc dvě miliardy korun.

„Začínající učitelé dostanou v roce 2015 přidáno 400 korun, učitelé s minimální praxí 500 korun, dále se podle odučených let částky zvyšují na 700, 900 a 1100 korun. V novém roce pak bude nabíhat kariérní řád, který bude spojen s dalším navýšením platů učitelů,“ uvedl ministr v komentáři k tomuto průzkumu OECD na internetových stránkách úřadu. Připomněl, že další zvyšování platů by mělo být spojeno se zavedením kariérního řádu.

Platy učitelů v tuzemsku se navíc v průběhu pracovní dráhy nezvyšují tak výrazně jako v jiných zemích OECD. Zatímco průměrně jsou na vrcholu kariéry zhruba o 60 procent vyšší než u absolventů, v tuzemsku se dostanou jen o 18 až 30 procent výše.

Česko je také výrazně podprůměrné z pohledu výdajů na žáka nebo studenta. Zatímco průměr OECD byl 9487 dolarů (v tehdejším kurzu asi 168.000 korun) ročně, v České republice to bylo 6931 dolarů (cca 122.700 korun) ročně. Na základních a středních školách a nástavbách je drtivá většina těchto prostředků určena na vlastní vzdělávací proces, na vysokých školách asi třetina připadá na výdaje na výzkum a vývoj.

Výdaje na vzdělávání jsou hrazeny převážně z veřejných zdrojů. V Česku to je 88 procent, zatímco průměr sledovaných zemí je 84 procent. Vyšší podíl soukromých výdajů se projevuje na vysokých školách (31 procent) a také v předškolním vzdělávání (19 procent).

Veřejné výdaje na dítě, žáka či studenta jsou ve veřejných institucích vyšší než v soukromých, uvádí zpráva OECD. Nejvýraznější je to na soukromých vysokých školách, jejichž studenti jsou pro veřejné rozpočty devatenáctkrát levnější než jejich kolegové z veřejných škol. V předškolním vzdělávání jsou náklady 2,6krát vyšší u veřejných zařízení, na základních a středních školách a nástavbách jde o 1,6násobek.

Zdroj: ČTK

Čeští učitelé mají oproti pedagogům ze zemí OECD poloviční platy Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. V Rusku sílí protesty kvůli nevyplácení mezd

    Společnost ·

    V Rusku nabírají na obrátkách protesty vyvolané hospodářskými nepořádky, především nevyplácením mezd. Ve svém nejnovějším čísle na to upozornil ruský časopis Ogoňok. Z…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.