Cenu Neuron letos získal profesor Paldus, spoluautor metody spřažených klastrů

I letos byly předány Ceny Neuron za přínos světové vědě. Nadační fond Neuron je už pošesté udělil vědcům, kteří významně posunuli laťku ve svém oboru, a to ve světovém měřítku. Cenu za chemii převzal profesor Josef Paldus, který spolu s profesorem Jiřím Čížkem zformuloval matematický aparát metody spřažených klastrů, které se přezdívá „kvantově chemická metoda 21. století.“ Otevřela totiž dveře dříve netušeným aplikacím výpočetních metod teoretické chemie. 

Ač se narodil v obci Bzí u Železného Brodu, po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 se odstěhoval do Kanady, kde začala jeho vědecká dráha za oceánem.

Podle slov profesora Pavla Hobzy, garanta pro obor chemie v Nadačním fondu Neuron, patří zavedení metody, na které profesor Paldus pracoval spolu s profesorem Jiřím Čížkem, mezi nejvýznamnější vědecké objevy a počiny druhé poloviny dvacátého století.

„Díky metodě spřažených klastrů lze dopředu spočítat vlastnosti chemické látky a podle toho se rozhodnout, zda například lék syntetizovat nebo ne,“ přiblížil profesor Paldus na rádiu Zet přínos metody, které se velkou část svého života věnoval.

„Znalost vlastností chemických látek je ale důležitá v mnoha oborech – namátkově v konstrukcích různých zařízení jako jsou chemické lasery, solární panely nebo v metalurgii,“ dodal.

„Formulace, na které jsme pracovali s kolegou Čížkem, je nyní uvedena ve většině učebnic a stala se součástí jakéhosi folklóru,“ uvedl skromně profesor Paldus, který před několika dny oslavil osmdesáté narozeniny.

Budoucnost chemie vidí Paldus ve sbližování oborů: „Právě na rozhraní oborů vidíme největší rozkvět vědy. Mám na mysli například fyzikální chemii, chemickou fyziku, biofyziku nebo biochemii, ta bude velmi důležitá. A samozřejmě nanotechnologie a molekulární elektronika. Spolupráce oborů je nyní velmi široká. Například to vidíme v biochemii a farmakologii při hledání nových léků, kdy se používá molekulární mechanika, abychom zjistili, jak látka reaguje s různými proteiny nebo DNA. Existují pak jistá místa, která můžeme modelovat,“ vysvětlil Paldus.

 

Celý rozhovor o postavení vědy v Kanadě, pokud jde o státní podporu, udělování grantů i podporu mecenášů, si můžete poslechnout v playeru výše.

Neuron Future je pravidelný pořad rádia Zet, který vzniká ve spolupráci s Nadačním fondem Neuron na podporu vědy. Neuron každoročně finančně přispívá na vědecký výzkum, oceňuje špičkové vědce a popularizuje vědu.

 

Zdroj: Zet

Cenu Neuron letos získal profesor Paldus, spoluautor metody spřažených klastrů Foto: Profesor Josef Paldus letos převzal od Nadačního fondu Neuron Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru chemie; foto: Lukáš Bíba

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.