„Baterka nebo telefon za snížené viditelnosti chodcům nepomůžou,“ říká Lerch

Občané jsou povinni za snížené viditelnosti na úsecích mimo obec nosit reflexní označení, které upozorní řidiče před tím, že má zpomalit a zbystřit. Mnozí lidé se domnívají, že jim stačí baterka nebo telefon. Na rádiu Zet to ale vyvrací ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Světlo z těchto zařízení totiž zanikne v záři reflektorů. Dikcím zákona pak vyhovuje standardní a dobře známý reflexní pásek. 

Co vedlo policii k zavedení povinnosti nosit reflexní označení?

Cílem tohoto opatření byla především prevence vážných a smrtelných nehod způsobených tím, že chodec nebyl na silnicích dostatečně viditelný a řidič ho velmi často srazil. Neměl totiž čas zareagovat na pohyb chodce ve vozovce. Bohužel i přesto, že oddělení Besip a policie už dlouhodobě upozorňuje na problematiku neviditelných chodců, několik let rozdáváme reflexní pásky. Za poslední rok to bylo více jak 300 tisíc reflexních pásků. I navzdory tomu se najdou chodci, kteří podcení toto riziko a domnívají se, že svou viditelnost zařídí nějakou obyčejnou baterkou nebo mobilním telefonem. Ani jedno z těchto zařízení ale neumí odrážet světlo a pro řidiče jsou takovýto chodci de facto neviditelní. Jejich světlo totiž zanikne ve světle reflektorů. Domnívám se, že se situace pozvolně lepší. Nicméně se stále setkáváme s velmi tragickými dopravními nehodami, kde viditelnost hraje svoji zásadní roli.

Podobnost reflexních prvků zákon nedefinuje. Co na sobě tedy nejčastěji chodci mají a na jaké části oděvu?

Standardní dobře známý reflexní pásek naprosto vyhovuje v dikci zákona. To znamená, že musím mít na sobě umístěn reflexní prvek, který bude viditelný pro všechny účastníky silničního provozu. Samozřejmě je tady podmínka retroreflexe. To znamená, že bude odrážet světlo protijedoucích vozidel. Je dobré takový pásek umístit na pohybující paži nebo nohu, tak aby ten pohyb byl více a dříve rozpoznatelný právě pro řidiče motorových vozidel.

Jaké ukládá novela o silničním provozu sankce, pokud nepomůžu tomu, abys byla na silnici lépe vidět?

Nesplní-li chodec tuto zákonnou povinnost, tak mu hrozí nejen vážná újma na zdraví, ale samozřejmě i sankce, která v blokovém řízení činí pokutu do dvou tisíců korun. V případě správního řízení může být udělena pokuta až do 2500 korun.

Opatření má přispět k bezpečnosti chodců. Které jsou nejnebezpečnější úseky a kdy chodci umírají nejčastěji?

Nejnebezpečnější jsou úseky, kde se chodec pohybuje přímo na pozemní komunikaci. Tudíž tam nejsou chodníky. Není tam veřejné osvětlení a je to v lokalitách mimo obec. To znamená, že je zde i umožněna vyšší povolená rychlost motorovým vozidlům.

Projekt, který se zabývá bezpečností chodců na silnici je Dopravní jednička. Přispívá k tomu, že jsme opatrnější a aby nás řidiči lépe viděli?

Skutečnost, že se v médiích stále častěji hovoří o povinnosti mít na sobě reflexní prvek, sama o sobě přispívá k tomu, že se situace mírně zlepšuje. V minulosti jsme se věnovali hlavně dětem. Tam už ses dá říci, že dnes každé oblečení dítěte má dnes reflexní prvek. Nyní je potřeba se věnovat i dospělým, kteří se možná starají více o děti než o sebe. 

 

 

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

„Baterka nebo telefon za snížené viditelnosti chodcům nepomůžou,“ říká Lerch Foto: Profimedia.cz

reklama

Další články

  1. Vzestup a pád pečlivého protokoláře Forejta

    Společnost ·

    V úterý nastal konec spekulacím ohledně ředitele protokolu Pražského hradu Jindřicha Forejta. Ten totiž z osobních a zdravotních důvodů rezignoval na svůj post. Jeho p…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.