Alzheimerovu chorobu má v Česku 140 tisíc lidí, péče o ně je často nedostatečná

Alzheimerovu nemoc má 140.000 Češek a Čechů a se stárnutím nemocných přibývá. V roce 2050 jich může být v ČR 225.000. Podle předsedkyně České Alzheimerovské společnosti (ČAS) Ivy Holmerové se většina pacientů léčí doma, kde se jim nedostává dostatečné péče.

Tři čtvrtiny nemocných jsou v péči rodin, kterým se dostává jen velmi malé, nebo žádné pomoci, řekla Holmerová ČTK. Ve zdravotnických a sociálních zařízeních se podle ní léčí jen minimum nemocných. Politici by podle ní už měli začít řešit zajištění péče o nemocné i pomoc rodinám a přijmout národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc.

„Permanentně politiky oslovujeme, ale stále bez výsledku,“ uvedla Holmerová a připomněla, že národní plány v USA či Francii podpořili prezidenti.

Podklady pro národní plán, které připravila ČAS, počítají i s učebními programy pro zdravotníky, sociální pracovníky nebo třeba policisty, aby věděli, když najdou dezorientovaného člověka, jak k němu přistupovat.

„Protože Česko stále Plán Alzheimer nemá, vytvořili jsme v Praze 8 vlastní Plán Alzheimer. V jeho rámci pořádáme setkání s dětmi ze školek, učiteli nebo policií," řekla Holmerová, která působí také jako ředitelka a primářka Gerontocentra v této městské části.

ČAS vydala řadu osvětových brožurek, například pro pečující rodiny, a v projektu Bezpečný návrat vybavuje nemocné identifikačním náramkem. Pořádá i osvětové besedy pro veřejnost. „Potkáme se příští týden s učitelkami mateřských škol a dětmi, předvedeme jim dětskou knížku Kouzelný magnetofon o tom, jak se stárne. Je to vlastně dětská učebnice, ze které se děti dozvědí, jak mohou pomáhat starším lidem.¨

Alzheimerova nemoc narušuje myšlení, paměť i úsudek. Pacient „bloudí“ ve světě zdravých, potřebuje trvalou pomoc okolí. U nemocných nastává zrychlené stárnutí mozku. S věkem postižených přibývá: v 65 letech trpí Alzheimerovou demencí pět procent lidí, v 80 letech třetina.

Nemoc byla pojmenována po Aloisi Alzheimerovi, od jehož narození uplyne v sobotu 150 let. V Německu v roce 1907 popsal výskyt tzv. plaků v mozku jako příčinu demence u jedné pacientky. Podle Holmerové by se v Česku měl spíše připomínat Oskar Fischer, který ve stejném roce v Praze popsal 12 případů pacientů s mozkovými plaky.

Počet pacientů léčených s demencí v psychiatrických ambulancích v roce 2013

celkem z toho ženy věk 0-14 let věk 15-19 let věk 20+
Demence u Alzheimerovy nemoci 16.049 10.618 0 2 16.047
Ostatní demence 21.132 13.725 11 14 21.107

Hospitalizace s Alzheimerovou demencí/AD, muži, ženy a s demencemi celkem v letech 2005 až 2012

rok + 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AD 2299 2231 2284 2645 2788 3148 3517 3815
muži s AD 722 687 678 780 894 983 1115 1227
ženy s AD 1577 1544 1606 1865 1894 2165 2402 2588
demence celkem 6545 6549 6717 7363 7907 7981 8493 8669

+ hospitalizace za rok 2013 ještě nejsou zpracovány

Hospitalizace s Alzheimerovou demencí a demencemi celkem v pětiletých obdobích

Období Alzheimerova demence Demence celkem
2005-2009 12.247 35.081
2006-2010 13.096 36.517
2007-2011 14.382 38.461

Zdroj: ČTK

Alzheimerovu chorobu má v Česku 140 tisíc lidí, péče o ně je často nedostatečná Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Praha se odvolala proti pokutě za Opencard

    Společnost ·

    Praha se odvolala proti pokutě ve výši milionu korun, kterou dostala v květnu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli chybám v projektu Opencard. Případ teď dos…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.