Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Obrázek epizody Díky garančnímu systému finančního trhu o své peníze nepřijdete, i když vaše banka zkrachuje

Tip pro Vás

Frekvence 1

Věda a technika

,

Cestování

,

Gastro

,

Zdraví

Díky garančnímu systému finančního trhu o své peníze nepřijdete, i když vaše banka zkrachuje

Obrázek epizody Díky garančnímu systému finančního trhu o své peníze nepřijdete, i když vaše banka zkrachuje

Poslechněte si podcast

28. 11. 2022

10 min

O epizodě podcastu

Na praktické otázky ohledně Garančního systému finančního trhu odpovídá jeho ředitelka Renáta Kadlecová.

Na úvod důležitá otázka. Co je Garanční systém finančního trhu? Čím vším se zabývá?

Garanční systém jezákonem zřízená institucejejímž hlavním úkolem je zajistit výplatu náhrad vkladů v případě, že by se nějaká z bank, stavebních spořitelem nebo družstevních záložen dostala do platební neschopnosti. Klienti těchto institucí mají totiž ze zákona své vklady pojištěny do výše protihodnoty 100 tisíc euro, což je dnes necelých 2,5 milionu Kč. Náhrady jsou klientům vypláceny již od 7 pracovních dní od vyhlášení platební neschopnosti finanční instituce.

Tohle se, pokud se nepletu, stalo naposledy letos na jaře, když zkrachovala Sberbank.

Přesně tak. ČNB oznámila neschopnost Sberbank dostát svým závazkům v pondělí 28. února a výplata byla spuštěna už ve středu 9. března. V tomto případě jsme jako Garanční systém vypláceli prostřednictvím poboček Komerční banky náhrady vkladů více než 120 tisícům klientů Sberbank. A celkově jsme jim vyplatili téměř 26 miliard korun.

A ti lidé tedy neměli žádné pojištění sjednané…?

Pojištění vkladů funguje automaticky, ze zákona a klient za něj neplatí žádný speciální poplatek. Vznikne ve chvíli, kdy si člověk zřídí v bance, stavební spořitelně nebo družstevní záložně účet, na který si vloží své peníze. Takže ani lidé, kteří měli své úspory ve Sberbank, si nemuseli nic zřizovat. V okamžiku krachu banky bylo jasné, že všichni dostanou zpět své úspory, a to až do výše ekvivalentu 100 000 euro, tedy asi 2,5 milionu korun českých.

Více o tom, jak funguje a probíhá výplata náhrady vkladů se dozvíte na našem internetovém rádiu [odkaz]. Renata Kadlecová nám prozradí i čerstvá čísla o tom, jak Češi důvěřují bankám a finančnímu systému v Česku.

Odkud Garanční systém bere peníze pro vyplácení klientů zkrachovalé banky? Třeba u Sberbank jste zmínila, že šlo o 26 miliard korun.

Hlavním zdrojem příjmů Garančního systému jsou příspěvky hrazené bankami, stavebními spořitelnami a družstevními záložnami. Do fondů Garančního systému přispívají povinně také pobočky bank ze zemí mimo EU a vybraní obchodníci s cennými papíry, kteří působí v ČR.

Významným zdrojem jsou také prostředky, které se Garančnímu systému vrátí ze zkrachovaných bank a družstevních záložen z výtěžku prodeje jejich majetku v rámci insolvenčních řízení nebo likvidací. Díky rostoucím úrokovým sazbám se také zvyšují příjmy plynoucí z investování finančních rezerv.

Jak vůbec probíhala výplata klientů Sberbank?

Výplata probíhá velmi hladce. Nyní, více než půl roku od zahájení výplaty náhrad vkladů klientům této banky, si své peníze na pobočkách Komerční banky vyzvedlo přes 86,5 tisíc klientů. Co do obnosu peněz jsme vyplatili už téměř všechny pojištěné vklady.

Pokud si klienti banky náhrady vkladů ještě nevyzvedli, mají na to čas do 10. března 2025. Náhrady vkladů se totiž vyplácejí 3 roky od jejich spuštění.

Mají na to tři roky… A za jak dlouho jim Garanční systém začíná peníze „vracet“?

Pro výplatu své náhrady se mohou klienti dostavit již sedmý pracovní den po vyhlášení platební neschopnosti finanční instituce. Tato lhůta se od zavedení systému pojištění vkladů v ČR v roce 1995 postupně zkracovala, a to z původních 3 měsíců nejprve na 20 pracovních dní a v roce 2016 pak na dnešních 7 pracovních dní.

A ty peníze dostane klient všechny vyplaceny najednou?

Ano, dostane. Když si klient přijde na pobočku vyplácející banky pro náhradu vkladů, tak obdrží náhradu za všechny své vklady, které ve finanční instituci měl. Nezáleží tedy, zda měl běžný či spořící účet nebo termínovaný vklad. Současně si klient může zvolit, zda si nechá náhradu vkladu převést na jiný účet nebo si ji vyzvedne v hotovosti, což je dnes již méně časté.

Dostanou klienti zpět všechny své peníze?

Pojištěny jsou vklady, a to nejen v Česku, ale celé EU, do výše ekvivalentu 100 000 euro, tedy necelých 2,5 milionu korun. V určitých, zákonem přesně vyjmenovaných případech, lze získat i dvojnásobek. Je to třeba v situaci, kdy klientovi přijdou krátce před pádem banky na účet prostředky z prodeje nemovitosti sloužící k soukromému bydlení nebo obdrží plnění od pojišťovny či získá peníze v dědickém řízení atp. Při nákupu nemovitosti sloužící k soukromému bydlení jsou také pojištěny prostředky, které kupující složí do advokátní či notářské úschovy před podáním návrh na vklad do katastru nemovitostí. Pokud chce mít klient jistotu v podobě pojištění vkladů a má vyšší úspory, je nejlepší své vklady diverzifikovat, to znamená rozdělit je do více bank. Limit pojištění vkladů se totiž vztahuje na vklady klienta v každé bance zvlášť.

Pokud klienti banky nezískají zpět všechny prostředky, můžou svoji pohledávku přihlásit do likvidace nebo ji uplatnit v insolvenčním řízení. Poté co je majetek finanční instituce prodám jsou získané peníze rozděleny mezi její věřitele. Tak tomu bude i v případě Sberbank. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se před jejím uzavřením jednalo v podstatě o zdravou banku, tak pokud dojde k rychlému prodeji majetku, mohou být pohledávky všech fyzických osob budou uspokojeny v plné výši a u dalších věřitelů by uspokojení mohlo převýšit 90%.

Jak se v případ krachu banky postupuje prakticky? O výplatu musíme požádat? Vyzvednout osobně?

O výplatu náhrady vkladu není třeba žádat. Stačí se po uplynutí 7 pracovních dnů zastavit na jedné z poboček vyplácející banky. O termínu, bance, která bude výplaty náhrad zajišťovat a dalších podrobnostech se klienti dozví z doporučeného dopisu, který jim GSFT pošle na adresu trvalého bydliště, případně z webu GSFT nebo zkrachovalé banky a z médií.

Na pobočce se pak stačí prokázat platným dokladem totožnosti. Nic se nevyplňuje, nedokazuje. Veškerá data má vyplácející banka od Garančního systému k dispozici.

Nyní je možné o výplatu náhrady vkladů žádat i písemně nebo prostřednictvím datové schránky, což je výhodné pro ty, kteří se na pobočky vyplácející banky nemohou dostavit osobně.

Vy jste si nechali zpracovat průzkum, který se týká důvěry Čechů v bankovní systém. Jak dopadl?

Z průzkumu, který jsme si na reprezentativním vzorku populace letos v září dělali, vyšlo, že téměř tři čtvrtiny (73 %) Čechů důvěřují českému bankovnímu systém a institucím, které v něm působí. Neutrálních v tomto je 22 % a nedůvěru projevují pouze 4 % dotázaných. Českému bankovnímu systému důvěřují častěji muži než ženy. Platí také, že čím je člověk vzdělanější nebo čím vyšší je čistý měsíční příjem domácnosti, ve které žije, tím častěji tomuto systému důvěřuje. Častěji mu důvěřují také ti, kteří vědí, že jsou vklady ve finančních institucích pojištěny.

Z našich dat také vyplývá, že se pádu finanční instituce obává jen 18 % dotázaných.

Kterým finančním institucím důvěřují nejvíce a kterým nejméně?

Při dotazu na důvěru konkrétním institucím, které působí na finančním trhu, odpovědělo nejvíce lidí, že důvěřují České národní bance, a to více jak dvě třetiny (68 %). Na druhém místě se pak umístil Garanční systém, kterému důvěřuje téměř polovina dotázaných (47 %) a naopak nedůvěřuje jen 8 % dotázaných.

Pokud se podíváme na komerční instituce, tak obecně největší důvěru mají lidé k bankám a stavebním spořitelnám. Vysoké důvěry se těší také penzijní společnosti.

Má na tuto důvěru vliv fakt, že vklady u bank jsou ze zákona pojištěny?

Věřím, že ano. Vidíme, že důvěra je nejvyšší právě v ty instituce, ve kterých mají lidé ze zákona a automaticky pojištěné vklady pro případ jejich krachu – tedy banky a stavební spořitelny. Obecně důvěra ve finanční instituce při srovnání v čase roste. Oproti roku 2017 se všechny finanční instituce těší vyšší důvěře. O pět procentních bodů vzrostla u bank, o 4 % u stavebních spořitelen, o více než 10 % pak u penzijních společností nebo obchodníků s cennými papíry. Důvěra ale rostla i u družstevních záložen, a to o 2 procenta. Věříme, že je to i díky tomu, že lidé viděli, jak rychle a bezproblémově proběhla výplata náhrad vkladů ze zkrachovalé Sberbank. Už za 7 pracovních dní od krachu měli klienti banky své vklady díky Garančnímu systému zpátky. Vědomí toho, že když dojde k nejhoršímu, dostanou lidé své peníze zpět, pomáhá udržet stabilitu bankovního systému.