Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Obrázek epizody Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?

Veda na dosah

Veda na dosah

Věda a technika

Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?

Obrázek epizody Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?

Poslechněte si podcast

22. 9. 2021

56 min

O epizodě podcastu

V tomto podcaste sme sa rozprávali o výsledkoch výskumu, v ktorom sa skúmali kontraindikácie vo vývoji zamestnanosti na pozadí demografických a štruktúrnych zniem.

V súčasnosti začínajú do dôchodku odchádzať silné ročníky. Vedci vypracovali viaceré možné scenáre vývoja tejto situácie. Pri tom najoptimistickejšom bude v roku 2060 na 100 detí 200 seniorov, pri tým menej optimistických vychádza počet seniorov oproti počtu detí ešte vyšší. Aktuálne je to približne 1:1. Aké dôsledky so sebou prinesie nárast starnúcej populácie? Aký potenciál má tzv. strieborná ekonomika, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori?

Hlavnou príčinou problému financovania zdravotníctva, či dôchodkového systému, však nie je ani tak dôsledok ekonomického vývoja, ale nedostatočná sociálna politika. Situáciu tiež komplikuje úroveň nášho školstva, kvôli ktorému má veľká časť mladej potenciálnej pracovnej sily problém uplatniť sa na trhu práce.

Aké sú hlavné aspekty v súvislosti so zmenami v demografii a na pracovnom trhu? Je automatizácia hrozbou alebo príležitosťou k lepšiemu vývoju? Ako sa na ňu pripraviť? Čomu sa oplatí venovať, a ktoré študijné odbory nemajú na pracovnom trhu perspektívu? Aká migračná politika by slovenskému trhu práce prospela? V čom spočíva kapitálová vybavenosť pracovníkov a ako je na tom Slovensko? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Ing. Ivan Lichner, PhD. pôsobí ako vedecký pracovník v Ekonomickom ústave SAV. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na vývoj trhu práce, problematiku vplyvu starnutia populácie na verejné financie a jeho ďalšie socioekonomické aspekty. V poslednom období sa venuje problematike migrácie. Z metodologického hľadiska sa venuje tvorbe modelov na analýzu vplyvu štrukturálnych fondov na slovenské hospodárstvo, tvorbe regionálnych input-output tabuliek a modelom pre projekcie dopytu po práci. Vo svojej expertnej činnosti sa spolupodieľal na tvorbe viacerých stanovísk Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v oblasti daní, starnutia a ratingových agentúr. Spolupracoval taktiež na tvorbe viacerých analýz v oblasti čerpania eurofondov pre úrad podpredsedu vlády a participoval na tvorbe modelov pre projekcie dopytu po práci v ČR, Severnom Macedónsku a na Malte. Je členom výkonnej rady časopisu Forum Statisticum Slovacum, v rokoch 2016-2021 bol podpredsedom a predsedom (rotujúce predsedníctvo medzi VŠ a SAV (2+2roky) Komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy.

V tomto podcaste sme sa rozprávali o výsledkoch výskumu, v ktorom sa skúmali kontraindikácie vo vývoji zamestnanosti na pozadí demografických a štrukturálnych zmien.

V súčasnosti začínajú do dôchodku odchádzať silné ročníky. Vedci vypracovali viaceré možné scenáre vývoja tejto situácie. Pri tom najoptimistickejšom bude v roku 2060 na 100 detí 200 seniorov, pri tých menej optimistických vychádza počet seniorov oproti počtu detí ešte vyšší. Aktuálne je to približne 1:1. Aké dôsledky so sebou prinesie nárast starnúcej populácie? Aký potenciál má tzv. strieborná ekonomika, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori?

Hlavnou príčinou problému financovania zdravotníctva či dôchodkového systému však nie je ani tak dôsledok ekonomického vývoja, ale nedostatočná sociálna politika. Situáciu tiež komplikuje úroveň nášho školstva, kvôli ktorému má veľká časť mladej potenciálnej pracovnej sily problém uplatniť sa na trhu práce.

Aké sú hlavné aspekty v súvislosti so zmenami v demografii a na pracovnom trhu? Je automatizácia hrozbou alebo príležitosťou k lepšiemu vývoju? Ako sa na ňu pripraviť? Čomu sa oplatí venovať a ktoré študijné odbory nemajú na pracovnom trhu perspektívu? Aká migračná politika by slovenskému trhu práce prospela? V čom spočíva kapitálová vybavenosť pracovníkov a ako je na tom Slovensko? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Ing. Ivan Lichner, PhD., pôsobí ako vedecký pracovník v Ekonomickom ústave SAV. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na vývoj trhu práce, problematiku vplyvu starnutia populácie na verejné financie a jeho ďalšie socioekonomické aspekty. V poslednom období sa venuje problematike migrácie. Z metodologického hľadiska sa venuje tvorbe modelov na analýzu vplyvu štrukturálnych fondov na slovenské hospodárstvo, tvorbe regionálnych input-output tabuliek a modelom pre projekcie dopytu po práci. Vo svojej expertnej činnosti sa spolupodieľal na tvorbe viacerých stanovísk Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v oblasti daní, starnutia a ratingových agentúr. Spolupracoval taktiež na tvorbe viacerých analýz v oblasti čerpania eurofondov pre úrad podpredsedu vlády a participoval na tvorbe modelov pre projekcie dopytu po práci v ČR, Severnom Macedónsku a na Malte. Je členom výkonnej rady časopisu Forum Statisticum Slovacum, v rokoch 2016 – 2021 bol podpredsedom a predsedom (rotujúce predsedníctvo medzi VŠ a SAV – 2 + 2 roky) Komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy.