Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Obrázek epizody Literatura: Česká poválečná 1945 - 1948 - Obecná charakteristika a Ivan Blatný

Teorie školy

Filip Janeček

Osobní rozvoj

Literatura: Česká poválečná 1945 - 1948 - Obecná charakteristika a Ivan Blatný

Obrázek epizody Literatura: Česká poválečná 1945 - 1948 - Obecná charakteristika a Ivan Blatný

Poslechněte si podcast

16. 5. 2020

41 min

Společnost - nadšení, vděčnost vůči SSSR, odmítání Mnichova - František Halas - Torzo naděje, Seifert - Zhasněte světla, Syndikát československých spisovatelů, Benešovy dekrety - znárodňování, v praxi uplatňován princip kolektivní viny - odsun Němců - 3 vlny - 1945 divoký odsun, 1946 organizovaný odsun, 1947 - 1948 dodatečný odsun - opuštěné pohraničí - stěhování romské menšiny, dohromady odsunutí asi 3 mil. Němců, 1947 přijetí Marshallova plánu - následně Moskva - Stalin, Molotov => odmítání plánu, paritní zastoupení, 1. Poválečné volby - 40% komunisté, KULTURA - Skupina 42 - spoluzakladatel Jiří Kolář, založena 1942 - členové: výtvarníci Kamil Lhoták, Kamil Bednář, spisovatelé Jiřina Hauková, Jan Hanč, Josef Kainar, Ivan Blatný, Jindřich Chalupecký - teoretik, téma - velkoměsto, periferie, průmyslová krajina, věci denní potřeby, chodec znaky - přímá pojmenování, volný verš, prozaizace, příklon k anglosaské a americké literatuře, odklon od frankofonní literatury, vliv Halasovské poezie - pesimismus, od konkrétních objektů, smyslového okouzlení přechod k obecným úvahám, LITERATURA - exilová, neoficiální (ineditní) a oficiální, Proces se zelenou internacionálou - vykonstruovaný monsterproces proti katolické inteligenci - Jan Zahradníček - 13 let, Václav Renč 25 let, Bedřich Fučík 15 let - gymnázium v Třebíči, uspořádal sbírky Zahradníčka a Čepa, ztráta velkých spisovatelů - Josef Čapek, Vladislav Vančura, Jiří Orten, Milena Jesenská, Pražský okruh - Franz Werfel do USA emigruje s Heinrichem Mannem a filozofem Golo Mannem, Emigrace - Jan Čep - Francie, Pavel Tigrid - Německo, Francie, Lidovec, proti kolektivní vině, vede oddělení Svobodné evropy s Ferdinandem Peroutkou, mnoho autorů psychický útlak nezvládlo - Konstantin Beibel, Karel Teige, Diskuze orientace literatury - V nebo Z? 1946 sjezd KSČ - povinně orientace na V, Syndikát československých spisovatelů nahrazen Svazem československých spisovatelů, 1949 1. Sjezd - schematismus, socialistický realismus, POEZIE - reaguje pružněji, Téma - válka, osvobození, Seskupení - Skupina Ra - surrealistická, navázání na meziválečnou avantgardu, hledání nahého člověka - vyvázaného ze společenských vazeb - Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc, Karel Hynek, křesťanští autoři - Zdeněk Rotrekl - konvertoval 1946, prvky surrealismu, básník, totálně nasazen, Ivan Slavík, Miloš Dvořák - totálně nasazen, gymnázium v Třebíči, hledá místo poezie v moderním světě, PRÓZA - Jiří Weil - Na střeše je Mendelssohn, Život s Hvězdou, Jan Drda - povídkový soubor 11 povídek Němá barikáda - povídky Vyšší princip, Pancéřová pěst, Němá barikáda, Příklon k levici x Polemiky s levicí - Karel Teige, Václav Černý, Jan Zahradníček, Ferdinand Peroutka IVAN BLATNÝ (1919 Brno- 1990 Colchester) - otec Lev Blatný ( 1. Předseda Literární skupiny, redaktor časopisu Host), studium FF Masarykovy univerzity, Skupina 42, 1948 místo Čepa odlétá do VB - zažádá o azyl, do 1954 spolupracuje s BBC, Svobodnou evropou, dále se psychicky zhroutí - hospitalizován, paní Meacham, Sixty Eight Publishers - Josef Škvorecký - Stará bydliště, DÍLO - Paní Jitřenka - melancholie, radost z konce války, hlásí se k Seifertovi i Nezvalovi, Melancholické procházky - ohromný úspěch - vyhrává cenu nakladatelství Melantrich, láska k Brnu, srov. Světlem oděná, láska k městské civilizaci, Tento večer - 14 básní, přímá pojmenování, fragmentárnost - hovory lidí, sny, asociace, zachycení každodenní současnosti, neopakovatelnosti, Hledání ztraceného času - inspirace Marcel Proust - sedmidílné ságy Hledání přítomného času, báseň Terrestris, motiv - čas, návrat k melodičnosti, pravidelným veršům, motiv - čas, Stará bydliště - motiv - čas, Emigrace do VB, vyšlo v Sixty Eight Publishers