Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Obrázek epizody Afrika: Pravěk, starověk a středověk

Teorie školy

Filip Janeček

Vzdělání

,

Kurzy

Afrika: Pravěk, starověk a středověk

Obrázek epizody Afrika: Pravěk, starověk a středověk

Poslechněte si podcast

20. 4. 2020

26 min

ÚVODNÍ CHARAKTERISTIKA: rozloha 30 500 000 km2 (Evropa 10 200 000 km2), obyvatelstvo - přes 1 mld. - 15% světové populace - S arabské komunity, J bělošské komunity - Zimbabwe, JAR, vysoká - negramotnost, natalita (porodnost - na 1 ženu např. v Nigeru připadá plodnost více jak 7 dětí), kojenecká úmrtnost, mortalita (úmrtnost) - muži 46-50 let, ženy 50 let, S Afrika muži 66 let, ženy 70, náboženství - Islám 45%, křesťanství 40%, Baháí - vznik 19. Stol., judaismus, hinduismus, Státy - 55, zásahy ekonomicky vyspělých zemí, režimy nestálé - vojenské diktatury, spory o území a hranice - Lybie x Čad, Etiopie x Eritrea, Etiopie x Somálsko, Somálsko x Keňa, Alžír x Maroko (spor o Západní saharu), války o surovinové zdroje - Sierra Leone - diamanty, Nigérie - ropa, Etnické konflikty - Rwanda, Burundi, Klanové, rasové a politické problémy - Somálsko, Zimbabwe, Uganda, Typické rysy života - nestabilní režimy - časté puče, vojenské diktatury, malá průmyslová základna - pomalá industrializace, primitivní nemechanizované zemědělství, nemoci, hladomory, chaotické kořistění surovinového a přírodního bohatství => ekologické katastrofy, humanitární pomoc, hospodářství - nižší HDP, konkurenceschopnost, účast na mezinárodním trhu PRAVĚK AFRIKY - osídlení - lovci, sběrači - dnes Khoi - lidé, kteří vlastní domácí zvířata - hanlivě hotentoti, San - křováci, černý světadíl, kolébka lidstva - Darwinova teorie: egyptopythekus, ramapythekus, dryopythekus, ramapythekus - před rozdělením - dále se dělí na a) hominoidy b) kočkodanovité (opice Starého světa) a) hominoidi - 1) hominidé 2) giboni 1) hominidé - Australopythekus - Taungské dítě - vesnice Taung v JAR, 1,5m, 50 kg, bipedie, pravděpodobně slepá linie, dále se hominidé dělí na rody - a) šimpanz b) orangutan c) gorila d) člověk - Rod člověk - vývojové typy a) homo habilis - člověk zručný, rokle Olduwai- Tanzánie, Jezero Turkana - Keňa, b) homo erectus - člověk vzpřímený - 2 - 1,8 mil. Let, rozšíření do Asie, Evropy c) homo sapiens - člověk rozumný, 4) homo sapiens sapiens - člověk dnešního typu, Teorie a) monocentrická - vývoj člověka pouze v Africe b) polycentrická - vznik člověka na více místech zároveň - např. I v Asii, STAROVĚK - neolitické kultury 7000 př n l - území Sahary - v této době není pouští + dolní tok Nilu - pšenice špalda - znalost zemědělství z oblasti úrodného půlměsíce 6000 př n l organizované záplavové zemědělství, hovězí dobytek, holuby, drůbež, posvátné zvíře - kočka, první státy, 3000 př n l spojení Horního a Dolního Egypta - Stará říše - pyramida v Sakkáře, pyramidy v Ghize, hlavní město Memfis (Mennofer), Střední říše - hlavní město Ictavej - ve fajjúmské oáze, útoky mořských národů - Hiksósové - koně, válečné vozy, Nová říše - největší rozkvět, faraoni - S - vyspělé národy - Ramesse II - bitva u Kadéše - 1. Mírová smlouva - chetité, vývoje na J - Núbie - stavební kámen, cín, zlato Pozdní Egypt - Peršané, Alexandr Makedonský, Ptolemaiovci, Římané, Kromě Egypta - Aksamitské království - území Etiopie, Království Sahelu, Numidie, Núbijské království, S Afriky - Středozemní moře - Řecké kolonie - Apollonia, Kyrené, Naukratis, féničané - Leptis Micra, Leptis Megalé, Acholla, Oié, Sabratha a Kartágo - kolonisté z města Tyros, opevnění, 3 přístavy - 2 obchodní, 1 válečný, obchodní flotila - cín ze Skandinávie, pávy a opice z Afriky, Britské i Kanárské ostrovy, rivalita s Římem - Punské války (3) - 2. Punská válka - přechod Hannibala přes Alpy se slony, všechny 3 války prohra - konec Kartága - Římské kolonie - Numidia, Aegyptus, Afrika (zde město Římské Kartágo), Mauretania, Cyrenaica - východ Lybie, STŘEDOVĚK - rozdělení Říma - 395 n l - Vandalové přes Pyrenejský poloostrov do Římského Kartága - zde zakládají Říši Vandalů - odtud nadjezdy - 410 n l dobytí Říma, Egypt - součást Byzantské říše - rozkvět 6. Stol. - Justinián I., 622 Hidžra - 7. Století dobytí Egypta Araby - zastavení arabů až v bitvě u Poitiers - u Gibraltaru Karel Martel, J od Sahary organizované státy - Ghana, Benin