Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Obrázek epizody Výběr měsíce: Hokej je zpátky v ulicích, DJ Wich si k twerku přivzal Anet Antošovou a Danny MacAskill v Česku

Rozhovory z Česka

Red Bull

Společnost

,

Sport

Výběr měsíce: Hokej je zpátky v ulicích, DJ Wich si k twerku přivzal Anet Antošovou a Danny MacAskill v Česku

Obrázek epizody Výběr měsíce: Hokej je zpátky v ulicích, DJ Wich si k twerku přivzal Anet Antošovou a Danny MacAskill v Česku

Poslechněte si podcast

6. 6. 2017

3 min

O epizodě podcastu

Tenis á k, hokejka, botasky – s touhle v ý bavou vyb ě hli na betonov é pl á cky hr áč i ve č ty ř ech č esk ý ch m ě stech. Hanny Firla byl jako speaker u toho, a tak p ř in áší vlastn í ohl é dnut í za t í m, jak se bojovalo o postup do n á rodn í ho fin á le Red Bull Urban Buly. Na řadu pak přišel i nov ý klip DJ Wiche, ve kter é m s ú divem sleduje twerkuj í c í sle č ny Vlastimil Harapes a nechyb í p ř ipomenut í spolupr á ce Vladimira 518 na limitovan é plechovce. A k tomu n ě kolik pozv á nek na zaj í mav é akce. Dal ší d í l RedBull.cz podcastu je tu!

Tenisák, hokejka, botasky – s touhle výbavou vyběhli na betonové plácky hráči ve čtyřech českých městech. Hanny Firla byl jako speaker u toho, a tak přináší vlastní ohlédnutí za tím, jak se bojovalo o postup do národního finále Red Bull Urban Buly. Na řadu pak přišel i nový klip DJ Wiche, ve kterém s údivem sleduje twerkující slečny Vlastimil Harapes a nechybí připomenutí spolupráce Vladimira 518 na limitované plechovce. A k tomu několik pozvánek na zajímavé akce. Další díl RedBull.cz podcastu je tu!