Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Obrázek epizody 6. prosince: Den, kdy Marie Terezie reformovala školství

Ozvěny minulosti

6. prosince: Den, kdy Marie Terezie reformovala školství

Obrázek epizody 6. prosince: Den, kdy Marie Terezie reformovala školství

Poslechněte si podcast

6. 12. 2021

3 min

O epizodě podcastu

6. prosince 1774 dochází k vydání Všeobecného školního řádu. Z něj vychází revoluční reforma školství pod režií císařovny a české královny Marie Terezie. Je to jeden z nejdůležitějších kroků její vlády. Přináší totiž v rámci celé rakouské monarchie zřetelnou změnu školství a připravuje půdu na zavedení povinné školní docházky.

6. prosince 1774 dochází k vydání Všeobecného školního řádu. Z něj vychází revoluční reforma školství pod režií císařovny a české královny Marie Terezie. Je to jeden z nejdůležitějších kroků její vlády. Přináší totiž v rámci celé rakouské monarchie zřetelnou změnu školství a připravuje půdu na zavedení povinné školní docházky.

Zastaralý školský systém se vyznačuje svoji nepřehlédnutelnou selektivitou. Studovat tak může pouze skupina zámožnějších lidí. Výuka závisí na univerzitách, gymnáziích a partikulárních městských školách. V rámci nového Všeobecného školního řádu dochází k vybudování systému veřejných škol. Ty pak umožní studium všem dětem bez výjimek.

Důvod je zřetelný. Obecné vzdělání má zajistit další hospodářský rozvoj státu po odklonu od feudálního uspořádání výroby. Ta se přesouvá do manufakturní a strojové podoby. Nové složitější výrobní postupy si žádají vzdělanější pracovníky. Představitelé státu společně s tím podporují i filosofii osvícenství. Chtějí pozitivně ovlivnit myšlení a způsob života svých poddaných.

Tereziánská školská reforma počítá s vybudováním škol ve městě i na venkově. Na malých městech a vsích se školy budují při farách, konkrétně zde jde o jedno nebo dvoutřídové školy triviální. V nich probíhá výuka čtení, psaní, počítání, náboženství a základů hospodaření. Ve větších městech jsou potřebné jiné dovednosti. Kromě základních znalostí se učila též německá gramatika a latina a nauka pojící se k průmyslu a řemeslům. Zde jsou k dispozici až tři třídy.

Podle Všeobecného školního řádu musí do školy děti ve věku mezi šesti až dvanácti lety věku. Vzniká tak povinná šestiletá docházka. Předpokladem je hromadná výuka. Jedná se o výraznou pedagogickou inovaci. Až doposud byla totiž běžnou praxí výuka individuální.

S příchodem Všeobecného školního řádu se v Praze roku 1775 také zřizuje sklad školních knih. V něm dochází k vydávání učebnic. Stejný rok vznikají ještě první preparandy neboli kurzy určené pro přípravu učitelů.

Lidé se zájmem vyučovat musí být starší dvaceti let a minimálně jeden rok působit ve škole na pozici pomocníka učitele. Až poté se mohou přihlásit k učitelské zkoušce. Po jejím zdárném absolvování dostávají vysvědčení, na základě něhož se stávají právoplatnými učiteli. Reforma je tak rovněž důležitým nástrojem pro úspěšnou profesionalizaci učitelů.

Všeobecný školní řád nezapomíná ani na dívky. Ty do škol začínají docházet ale až v roce 1780. V tomto roce se začínají zřizovat v některých městech první dívčí třídy. Ty se postupně rozšiřují a časem se dokonce přeměňují ve třídy smíšené.