Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Najděte si:

Obrázek epizody 5. prosince: Den, kdy chodí Mikuláš

Ozvěny minulosti

Youradio Talk

Historie

5. prosince: Den, kdy chodí Mikuláš

Obrázek epizody 5. prosince: Den, kdy chodí Mikuláš

Poslechněte si podcast

5. 12. 2021

8 min

O epizodě podcastu

5. prosince tradičně chodí vesnicemi a městy skupinky čertů s anděly a Mikuláši. V domácnostech pak děti recitují básničky nebo zpívají, pokud tedy před čerty nevezmou rovnou nohy na ramena a definitivně se před nimi nezavřou v pokojíčku. Může se ovšem stát, že je čert dožene a strčí do pytle. Ty hodné, a můžeme říci i odvážné děti, jsou pak za svůj umělecký výkon odměněny drobnými sladkostmi nebo dárky. Zlobivá dítka mohou v nadílce najít třeba uhlí nebo brambory, v tom horším případě shnilé brambory. Asi se ale všichni shodneme, že chřestění čertovských řetězů nechalo stopu ve většině z nás.

Jak vlastně vznikla tradice svatého Mikuláše a jeho obchůzek? A kdo vůbec byl svatý Mikuláš?

Doklad o narození Mikuláše není dochován, narodit se mohl někdy kolem roku 280-286 v Patras. Mikuláš se jako velmi mladý, někdy kolem r. 300, stal katolickým biskupem v Myře. Záhy zde ale začalo pronásledování křesťanů za Galeria Valeria Maximina a Mikuláš se tak někdy kolem roku 310 dostal do zajetí a ve vězení byl i týrán. V roce 325 vystoupil na koncilu Nicerejském a zde jeho stopy končí. O jeho dalším působení nejsou žádné známé důkazy. Za svého života se ujímal sirotků, vdov a všech pronásledovaných. Byl mezi lidmi oblíben pro svou štědrost a byl jedním z nejuctívanějších svatých v křesťanství. Mikuláš, světec a patron vězňů, námořníků, obchodníků, lukostřelců, lékárníků, právníků a studentů, ochránce mostů před povodněmi, mučedník a pomocník v nouzi. Patron svatby i šťastného manželství a ochránce dětí před nemocemi. O sv. Mikuláši existuje také velmi mnoho legend.

Podle jedné se velmi zadlužený otec chystal prodat své tři dcery do nevěstince, protože byli velmi chudí. Mikuláš po tři noci vhazoval do domu vždy po jednom váčku s penězi. Jeden měl vhodit komínem, druhý oknem do sušících se punčoch a při vhození třetího váčku byl prý dokonce otcem poznán. Otec penězi z váčků splatil dluhy a jeho dcery se mohly provdat. Proto bývá sv. Mikuláš často vyobrazen se třemi váčky nebo třemi zlatými jablky.

Z legend se dozvídáme například příběh o záchraně lodníků, kteří prosili svatého Mikuláše v bouři o pomoc. Z této legendy se dříve odvozoval dnes už pozapomenutý význam Mikuláše jako ochránce před povodněmi. Další legendy mluví o dvou mladých kněžích, které svatý Mikuláš vzkřísil k životu poté, co je o něj připravil hříšný hostinský. Podle jedné z legend měl dokonce zachránit před hladomorem celé město. Z legend je tak patrná jeho role dárce a role vychovatelská.

V kalendáři nebyl 6. prosinec za svátek svatého Mikuláše zvolen jen tak bezdůvodně. V tento den měl ve čtvrtém století biskup z Malé Asie Mikuláš z Myry, známý též jako svatý Mikuláš, zemřít. Jeho památku si dnes připomíná velká část nejenom evropských národů. Každý tak trochu po svém. Ve většině zemí však přichází Mikuláš už v předvečer svého svátku. Podle lidové víry svatý Mikuláš sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem a spolu s čertem a andělem obchází lidské příbytky. To, že Mikuláš chodí v předvečer svého svátku, a ne v den svého svátku, je odvozeno od skutečnosti, že pro naše předky byl počátkem dne západ slunce dne předchozího. Proto se mikulášská obchůzka a nadílka koná již 5. prosince, i když svátek sv. Mikuláše připadá na 6. prosinec.

Jednou z forem slavení svátku svatého Mikuláše byly obchůzky maskovaných postav. Dnešní tradice zná už převážně jen hlavní postavu Mikuláše a jeho průvodce anděla a čerta. Dřív však býval počet maskovaných postav značně vyšší, v různých lokalitách se měnil a některé Mikulášské průvody se svým pojetím velmi podobaly těm masopustním. Příchod Mikuláše před stavení měli na starost takzvaní laufři, kteří příchod Mikuláše oznamovali hlasitým práskáním biče do vzduchu. Někteří etnografové v tomto zvyku vidí snahu zažehnat temné síly ovládající svět v období před zimním slunovratem.

A jak je tomu v Polsku nebo v Německu? V Polsku obchází domácnosti a obdarovává hodné děti Mikolaj, pod polštář nebo do velkých punčoch jim dává různé sladkosti, ale také drobné hračky. V prosinci má hodně napilno. 5. prosinec je pro něj vlastně takovou přípravou na Vánoce, kdy u našich severních sousedů roznáší dárky.

V Německu se Mikuláš od toho našeho příliš neliší, rozdíl je v jeho doprovodu. Úctyhodnou postavu vousatého muže s myrtou a berlou doprovází obvykle Knecht Ruprecht, což je zarostlý pacholek, který je ověšený kožešinami a řetězy. Na první pohled může připomínat čerta. V Bavorsku anděl chybí, doprovod Mikulášovi dělá Krampus, což je velmi strašidelná rohatá příšera. To v Rakousku anděl Mikuláše věrně doprovází.

Mimochodem ty největší a nejděsivější přehlídky Krampusů se tradičně odehrávají v Rakousku. Nejvíc se jich obyčejně schází ve Schladmingu a to kolem osmi stovek. Velmi populární jsou tyto festivaly také ve Slovinsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Chorvatsku a v poslední době také u nás.


Popis podcastu

Historické momenty, objevy, katastrofy. Ozvěny minulosti připomínají každý den jedno slavné výročí.