Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Obrázek epizody 10. prosince: Den, kdy byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv

Ozvěny minulosti

10. prosince: Den, kdy byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv

Obrázek epizody 10. prosince: Den, kdy byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv

Poslechněte si podcast

10. 12. 2021

3 min

O epizodě podcastu

“Všechny lidské bytosti se rodí svobodné a jsou si rovné ve své důstojnosti a právech bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství”. Tak zní úvodní text Všeobecné deklarace lidských práv, kterou 10. prosince 1948 schvaluje Organizace spojených národů. Jde o jeden z jejích vůbec nejdůležitějších dokumentů. Zároveň je to první univerzální dokument zaměřený pouze na základní práva a svobodu člověka.

“Všechny lidské bytosti se rodí svobodné a jsou si rovné ve své důstojnosti a právech bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství”. Tak zní úvodní text Všeobecné deklarace lidských práv, kterou 10. prosince 1948 schvaluje Organizace spojených národů. Jde o jeden z jejích vůbec nejdůležitějších dokumentů. Zároveň se je to první univerzální dokument zaměřený pouze na základní práva a svobodu člověka.  Deklarace obsahuje třicet článků se základními lidskými právy. Věnují se oblastem občanským, politickým, sociálně hospodářským nebo kulturním. Tyto body mají dodržovat všechny národy a státy. Konkrétně stanovuje například to, že každý člověk bez výjimek má všechna práva a všechny svobody. Nemůže se rozlišovat podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.  Všichni mají dále právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. Veškeré formy otroctví a obchodu s otroky jsou tak zakázány.  Dokument rovněž zakazuje mučení nebo kruté, nelidské či ponižující zacházení. Všichni lidé jsou si dále rovni před zákonem a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Soudy musí rovněž všem poskytnout právní ochranu. Je zakázáno svévolně zatýkat, zadržovat ve vazbě nebo bezúčelně poslat člověka do vyhnanství.  Každý má navíc právo se volně pohybovat, opustit svoji zemi, kdy se mu zachce a bydlet na místě podle jeho vlastního uvážení.  V době schvalování textu má Organizace spojených národů pouze 58 členů. V současnosti jich je pro srovnání 192. I přesto zde panuje různorodost politických systémů, kulturních tradic, náboženství nebo i ekonomické kondice. Odlišují se i ideologie. Autoři tak mají těžký úkol. Musí se na tyto rozdíly zaměřit a vyhovět všem bez výjimek. Jde o komplikaci, která proces schvalování protahuje. Nakonec se ale vše daří.  Text samotného dokumentu sestavuje francouzský právník a nositel Nobelovy ceny za mír René Cassin. Deklaraci podpisem stvrzuje 48 z 58 členských zemí Valného shromáždění Organizace spojených národů. Společně s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech v současnosti vytváří základní pilíře mezinárodních dokumentů zaměřených na lidská práva.  Podepisování Všeobecné deklarace se zúčastní i bývalé Československo. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech přijímá v roce 1968. K ratifikaci se dostává ovšem až o sedm let později. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech vstupuje na území Československa v platnost až v červnu 1991.

Dva roky od schválení dokumentu vzniká na počest tohoto významného momentu svátek, který se slaví každého 10. prosince. Tedy Den lidských práv.