Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Najděte si:

Ozvěny minulosti

YRT

Historie

10. června: Den, kdy byl položen základní kámen hradu Karlštejn

Play

Poslechněte si podcast

10. 6. 2021

4 min

O epizodě podcastu

Ikonický hrad, který se od 14. století tyčí nad Berounkou. Karlštejn byl postaven na popud českého krále a římského císaře Karla IV. k mimořádným účelům. Měl chránit korunovační klenoty Svaté říše římské a svaté relikvie. Jeho základní kámen byl položen 10. června 1348. Stavba, se kterou začal francouzský architekt, stavitel a kameník Matyáš z Arrasu, trvala 10 let. Dnes by však Karel IV. svůj hrad nejspíš nepoznal. V 19. století prošel zásadní proměnou.

Ikonický hrad, který se od 14. století tyčí nad Berounkou. Karlštejn byl postaven na popud českého krále a římského císaře Karla IV. k mimořádným účelům. Měl chránit korunovační klenoty Svaté říše římské a svaté relikvie. Jeho základní kámen byl položen 10. června 1348. Stavba, se kterou začal francouzský architekt, stavitel a kameník Matyáš z Arrasu, trvala 10 let. Dnes by však Karel IV. svůj hrad nejspíš nepoznal. V 19. století prošel zásadní proměnou. 

Položení základního kamene a tedy zahájení stavby proběhlo velmi slavnostně. Účastnil se ho například i první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Vždyť hrad měl skutečně ztělesňovat duchovní centrum Svaté říše římské a tento účel je znát i na celé dispozici stavby.

Hrad má několik částí a některé z nich jsou i samostatně opevněné. První je studniční věž, ve které se nachází 80 metrů hluboká studna. Do ní musela být ale voda přiváděna kanálem z nedalekého potoka. Dále se hrad skládá z budovy purkrabství, která sloužila ke správním účelům. Císařský palác pak reprezentoval obydlí panovníka a jeho dvora. Čtvrtou částí už začínají duchovní místa hradu, tedy Mariánská věž, kde se nachází kostel Panny Marie se sakristií a kaple svaté Kateřiny, kde stěny zdobí polohodrahokamy a dříve tady měl Karel IV. soukromou oratoř.

Tou nejdůležitější je ale Velká věž stojící na nejvyšším místě hradu, kde se nachází to nejcennější – kaple svatého Kříže, která byla vysvěcena až v roce 1365. Právě v ní byly uloženy korunovační klenoty a svaté ostatky. Dochoval se tu také skvost v podobě 129 deskových obrazů Mistra Theodorika. Sám Karel IV. prý na důkaz pokory a úcty do kaple vstupoval bos.

Pojďme se ještě zastavit u korunovačních klenotů. Ty byly převezeny na Karlštejn na začátku 15. století. Není úplně jasné kdy. Podle dochovaných dokumentů je ale jisté, že byly z hradu převezeny roku 1420 ke korunovaci krále Zikmunda a poté se do kaple svatého Kříže vrátily zpět. Během husitské revoluce se klenoty skrývaly za hranicemi, vrátily se po skončení válek a zůstaly zde až do začátku sedmnáctého století. Ne ale na dlouho. Definitivně sloužil Karlštejn jako trezor pro korunovační klenoty do roku 1619. Tehdy totiž vypuklo stavovského povstání a klenoty tak byly raději převezeny na Pražský hrad. Obranná funkce nebyla již dostatečná a roku 1625 zrušil císař Ferdinand II. i úřad purkrabí na Karlštejně. Hrad od této doby začaly užívat české královny.

Na dobových kresbách ale vypadá Karlštejn naprosto jinak než dnes. A nejspíš sám Karel IV. by svůj monumentální hrad dnes nepoznal. Mezi lety 1887 až 1905 totiž proběhla přestavba hradu, kterou měl na starosti architekt Josef Mocker. Některé hradní stavby byly tehdy strženy, jiné nově postaveny. Nejviditelnější změněnou byla výměna střech na věžích a budovách, původní hrázděné zdivo bylo totiž nahrazeno dřevěným bedněním. Tím hrad získal svou nynější podobu.

Popis podcastu

Historické momenty, objevy, katastrofy. Ozvěny minulosti připomínají každý den jedno slavné výročí.