Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Najděte si:

Modal Café – Angličtina Youradio Talk

Youradio Talk

Osobní rozvoj

Lekce 21: Should - Talking about obligation or duties.

Play

Poslechněte si podcast

30. 7. 2019

04:41

V Modal Café neboli Modální kavárně se můžete naučit používat anglická modální slovesa.

O epizodě podcastu

The negative of should is should not. It is usual to join these two words together: shouldn’t. Should has a lot of uses that do not fit easily into one pattern. The best way to approach this word is to take note of each use as you hear it. Distant possibility: If you should see him, tell him I’ve left.(Kdybys ho měl náhodou vidět, řekni mu, že jsem odešel.) Probability: He should be here soon. Prediction: I should be perfectly happy if I won a million pounds. After verbs such as command, order, insist (nařídit, přikázat, poručit, trvat na něčem): He insisted that the contract should be signed immediately. (Trval na tom, aby byla smlouva ihned podepsána.) After some adjectives such as important, vital: (nezbytný, nutný, podstatný, důležitý): It’s important that they should study hard for the exam. Talking about obligation or duties(měl bych, měl bys): He should see his mother more often. Asking for / Giving advice: What should I do? I think you should call her.

Automatický přepis podcastu

vices Mendel Cafe BBC English question Which first We often You Should I take the týdnem probíráme modální způsobová slovesa a způsobová slovesa Jak víte v našich do věty nový způsob jakým mluvčí na věc nahlíží jako subjektivní přístup a nám zbývá do probrat poslední v devíti anglických modálních sloves co mám mluvčí na mysli když užívá sloveso should poslechneme si počítačMichael thonet sqlite3 found is not just like this srnec a jak bychom toto sloveso krátce charakterizovali SUM of the first Things first as Word List of Cities jako všechna ostatní modální slovesa i should má rozmanité využití a to tak rozmanité že je těžké ho shrnout pod jedno pravidlo nevejde se do jednoho vzorníku a tak bude nejlepší když si postupně projdeme a na příkladech ukážeme způsoby jeho použití jedním z kontextu ve kterém se should užívá je souvětí s i když mluvíme o věcech které jsou podle našeho mínění vzdáleně možné například i ty jsi celej máš recht Když to přeložím do kostrbaté češtiny ale co nejpřesněji Mělo by to jako kdybys ho měl náhodou vidět řekni mu že jsem odešel a ty právě proto že to v naší české mysli s ní příliš toporně a zastaralé zanedbávám a aktivní užívání slovesa should v tomto kontextu Přitom v angličtině se v tomto smyslu užívá velice běžně další příklad sloveso should se dá také když si myslíme že je něco pravděpodobné A když předpovídáme ty jsi ty jsi až v pátek I had a farm on Maintenance Měl by to být brzy kdybych vyhrála milion liber byla bych vcelku spokojen a tady should dodává trošku odtažitost mluvčí se nechala strhnout a tak trochu situaci v odehrává vyjadřuje se vybraní šup se také často užívá po slovesech nařídit přikázat poručit trvat na něčem trval na tom aby byla smlouva podepsána insisted confection písmena Intimissimi a sloveso should se také užívá v přídavných jménech jako nezbytné nutný podstatný důležité bude pršet starý chléb Vixen je bezpodmínečně nutné aby se na zkoušku pilně připravovali a hlavní roli hraje sloveso should když mluvíme o závad a povinnostech české Měl bych měl bys kysucích z Nurofen měl být častěji navštěvovat matku pomocí Radíme a taky obráceně o radu žádáme Měl bys jí zavolat jak vidíte je opravdu těžké modální sloveso should zaškatulkovat ale dá se říct že se často užívá Když jde o jakousi mravní povinnost o nějaký závazek teorie na ukázky ze života bychom se měli sejít zase příště naší modální kavárně you should We Were nebo alespoň na internetu na třikrát www.bb.cz na slyšenou se těší psa