Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Najděte si:

Audiokniha Divadla malých forem

Autor:

Různí interpreti

Délka:

0 sec

Čte:

Vlastimil Bedrna

Vydavatel:

SUPRAPHON a.s.

Jazyk:

Česky

Žánr:

Děti a mládež

,

Film, divadlo, rádio a TV

,

Umění a zábava

Z komentáře k původnímu kompletu DV 15249: Už mnoho divadelních kritiků a teoretiků se snažilo najít nejvhodnější označení pro divadla, která začala v Československu vznikat v roce 1958. Tehdy sepro ně dosti samovolně ujal pojem "divadla malých forem". Hned z několika důvodů. Především proto, že na počátku své činnosti produkovala vesměs drobné scénické útvary, vycházející spíše zliterárního charakteru textů jejich zakládajících autorů. Aforismy, epigramy, krátké povídky, monology, stručné dialogy, literární i pohybové parodie, písničky, pantomimické etudy - to byl v různém sledua v různé intenzitě obsah všech prvotních programů všech nově narozených scén. A druhý důvod pro označení "malé formy" se skrýval v dosti bezděčné snaze definovat i smysl vznikajího divadelního hnutí: postavit proti přebujelosti široce pojímaných, falešně monumentálních inscenací "kamenných" divadel kaleidoskop prostých, nenaondulovaných výroků o událostech ze včerejší ulice, z obyčejného denního života. Tahle průkopnická kapitola proto nese právem na štítě titul "malých forem", i když svým významem rozhodně malá nebyla. Nalezeno bylo tentokrát už jedno - směr, který byl společný najednou několika skupinám nadšenců, dychtících sdělit své pocity veřejnosti. Ale hledalo se všechno ostatní. Způsoby, jak co nejostřeji, nejpřesvědčivěji předvést obecenstvu vlastní, osobitý pohled na svět, to jest na okolí bližší i vzdálenější, na přítele, nepřítele i na sebe. Lidé, kteří by byli schopni tomuto způsobu vyhovět, a na prknech, která ještě zdaleka neznamenala ani ten okresní svět, se upřímně, nekonvenčně, otevřeně projevit. Prostředky, které by celou tuhle produkci umožnily, prostředky obvykle skromné, vybrané po malých částkách od důvěřivých diváků a rozdělené pak větším dílem na výrobní náklady a zcela nepatrným dílem na odměny tvůrcům. Sál, kde by se nadšení a nápady daly za daných podmínek uskutečnit, což většinou znamenalo dát nejdřív místnost -když už nějaká byla - vlastníma rukama zgruntu do pořádku a vlastníma rukama v ní zajistit nejnutnější provoz. Který soubor tohle všechno postupně a s rozličným úspěchem v jednotlivých bodech nabyl, měl naději na trvání delší než pět představení. Vznikalo mnoho skupin. Mnohé z nich nepřežily ani těch pět večerů. Ale ty, co uspěly, přežily už víc než pět let a chystají se zřejmě na existenci podstatně delší. Historie další činnosti vzniklých souborů je pestrá a rozmanitá a bude stručně zachycena v charakteristikách jednotlivých divadel, zastoupených na dvou našich deskách. Společné té historii bylo samozřejmé nalézání vlastní tváře a postupná specializace ve zvolených žánrech. Už ne pouze kabaretní mozaika různorodých čísel, ale soustavné pokusy o ucelený jevištní tvar, kterému sice lze říkat "hra", ale jenž si jen z daleka všímá ustálených konvencí běžné dramatiky. Byl to také odraz nutnosti přejít od počátečních poměrů zcela amatérských, při nichž existence divadla stála především na nadšení a obětavosti kolektivu a méně už na příslušných uměleckých schopnostech každého jednotlivce, k nezbytné profesionalizaci uměleckého, technického i administrativního provozu. Zvyšující se nároky autorské a samozřejmě i stoupající požadavky diváků si žádaly už nejen povolaných (a těch bylo zvláště při prvním vzedmutí vlny, která se vždycky brzy stane módou, dost), ale především vyvolených. To jest těch, kteří umějí, kteří mají kromě entuziasmu také talent, a to právě pro tuhle speciální příležitost. Tak došla ke své dnešní podobě divadla, reprezentující jedno z neobyčejně pozitivních hnutí v československé kultuře, především pro naprosto jednoznačné úzké sepětí všech těchto souborů se současností, s nevulgarizovanou diváckou potřebou intelektuálního humoru, spontánního jevištního projevu, dobré zábavy. Z "malých forem" vzešla obstojná historická kapitola dějin našeho divadla, ne nepodobná dnes už legendární historií Osvobozeného divadla nebo činnosti E. F. Buriana, což jsou ostatně - vedle řady jiných starších i novějších vlivů - právě nejplodnější otcové tohoto živého snažení. Milan Schulz ... Výběr z programů divadel, uvedených na těchto dvou deskách, není samozřejmě absolutně reprezentativní. Někdo jiný by jistě vybral jiné úryvky z her a kabaretů, jiné písničky. Snažili jsme se však zachytit podstatné části nejlepších čísel repertoárové palety zvolených divadel, aby tak alespoň zčásti vynikla jejich osobitost a různorodý přístup k vyjádření společných a jednoznačně progresívně zaměřených myšlenek. Pokud jde o písně, nechtělijsme opakovat ty notoricky známé, které si ostatně lze opatřit na jiných deskách, ale pokusili jsme se zase vybrat písničky charakteristické pro určité divadlo nebo i jen hru. Snad si tímto výběrem většina zájemců připomene své autentické zážitky z představení, která jsou kusými úryvky nepostižitelná. M.S. V kompletu z roku 1965 jsou zastoupena ukázkami z představení tato divadla: Divadlo Semafor, Praha Divadlo Na zábradlí, Praha Divadlo Rokoko, PrahaDivadlo Paravan, Praha Divadlo v Alfě, Plzeň Divadélko poézie, Bratislava Tatra revue, Bratislava Satirická skupina Divadla Petra Bezruče Satirické divadlo Večerní Brno

Seznam kapitol – poslechněte ukázky

Obrázek epizody Dítě školou povinné

Dítě školou povinné

1. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody Fragment ze hry Člověk z půdy

Fragment ze hry Člověk z půdy

29. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody Píseň o rose

Píseň o rose

29. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody Píseň o koni

Píseň o koni

29. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody 1. monolog muže s knihou - Šest žen. Dva monology muže s knihou

1. monolog muže s knihou - Šest žen. Dva monology muže s knihou

5. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody Kapka žárlivosti

Kapka žárlivosti

1. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody 2. monolog muže s knihou - Šest žen. Dva monology muže s knihou

2. monolog muže s knihou - Šest žen. Dva monology muže s knihou

5. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody Růžová pentle

Růžová pentle

7. 4. 1965

30 sec

Obrázek epizody Malé kotě

Malé kotě

4. 6. 1965

30 sec

Obrázek epizody Chybí mi ta jistota

Chybí mi ta jistota

28. 3. 1962

30 sec

Obrázek epizody Jonáš a tingl-tangl. Kompletní nahrávka představení divadla Semafor

Jonáš a tingl-tangl. Kompletní nahrávka představení divadla Semafor

18. 7. 1962

30 sec

Obrázek epizody Tulipán

Tulipán

22. 11. 1962

30 sec

Obrázek epizody Labutí píseň

Labutí píseň

3. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody Blues o světle

Blues o světle

20. 2. 1965

30 sec

Obrázek epizody Pověrčivý uzenář

Pověrčivý uzenář

1. 2. 1961

30 sec

Obrázek epizody Píseň o myši a jedu

Píseň o myši a jedu

17. 11. 1959

30 sec

Obrázek epizody Motomorfóza - Přednáška doc. Járy Macka

Motomorfóza - Přednáška doc. Járy Macka

30. 10. 1964

30 sec

Obrázek epizody Praha je Praha

Praha je Praha

1. 2. 1961

30 sec

Obrázek epizody Kdo jsem já? - scéna ze závěru 4. děj. - Zahradní slavnost. Hra o 4 dějstvích

Kdo jsem já? - scéna ze závěru 4. děj. - Zahradní slavnost. Hra o 4 dějstvích

9. 2. 1965

30 sec

Obrázek epizody Odvržené tělo

Odvržené tělo

14. 2. 1961

30 sec

Obrázek epizody Je neděle

Je neděle

13. 2. 1961

30 sec

Obrázek epizody Eduard Martinec vypovídá

Eduard Martinec vypovídá

13. 11. 1964

30 sec

Obrázek epizody Mister Paganini ((If You Can't Sing It) You'll Have To Swing It)

Mister Paganini ((If You Can't Sing It) You'll Have To Swing It)

1. 1. 1965

30 sec

Obrázek epizody Pan poslanec nemá čas

Pan poslanec nemá čas

22. 7. 1965

30 sec

Obrázek epizody Bajaja

Bajaja

7. 4. 1960

30 sec