Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Najděte si:

Audiokniha Básnický portrét Josefa Hory

Autor:

Různí interpreti

Délka:

1 hod 5 min

Vydavatel:

SUPRAPHON a.s.

Jazyk:

Česky

Žánr:

Poezie

Z komentáře Karla Bouška k původnímu albu DV 15140 "Básnický portrét Josefa Hory", které vydal Supraphon v roce 1962 a jež nyní vychází poprvé digitálně obohacené o Máchovské variace taktéž z pera Josefa Hory: Básník JOSEF HORA se narodil 6. července r. 1891 v Dobříni u Roudnice. Jeho rodiče tam měli malé hospodářství, o které záhy přišli. V Roudnici vychodil obecnou školu i gymnasium a v místním časopise otiskoval také své první literární práce...Dr. A.M.Píša, Horův životopisec a zasvěcený znalec jeho poezie, zjišťuje, že to byla především chudoba, jež vedla mladého Josefa Horu k pilnému studiu ve škole a jež z něj již tenkrát činila plachého a citlivého samotáře. Tento rys Horovy povahy prostupuje pak celým jeho básnickým dílem. Vzpoura proti chudobě a sociálním útlaku, vzbouření srdce proti všemu zlému a krutému ve světě a příchylnost, ba přímo láska ke všem strádajícím a trpícím, to jsou první výrazné znaky Horových básní, jimiž se hlásí mladý poeta k zástupům, bojujícím proti starému podlému světu a společenskému řádu. S nimi přichází i do řad bojovníků za socialismus...Přirozený, myšlenkově místy složitý vývoj básníkův vede jej od veršů pevné sociální víry k básním oslavujícím rodnou zemi, její máchovskou přírodu a prosté lidi, jejich milostné štěstí a prudké lásky, hluboká zamyšlení nad životem i nad osudem světa. Srdce, zápasící ve vřavě světa, je s léty vystřídáno srdcem, zamýšlejícím se nad tíhou života a jeho všedních dnů, nad tajemstvím lidské duše a vesmíru. Josef Hora je v jistém smyslu slova i naším velkým moderním básníkem kosmickým. Po příkladu Máchově, Nerudově i Březinově zlidšťuje nám a přibližuje vesmírný svět vzdálených planet tím, že nachází soulad mezi životem země a světem kosmu, soulad, jenž je výrazem nekonečnosti života, přecházejícího "s pokolení na pokolení v nepřetržitém proudu času" (Píša). Zejména v pozdějších knihách básníkových se často střetáváme s těmito pocity, znásobenými ještě dusnou atmosférou okupačních let, naplněných úzkostmi a hrůzami běsnícího německého fašismu....Kromě již vzpomenuté syrové noty sociální, ozývající se z prvních knížek Horových, je tu mnoho krásné poezie, tesklivé a podivuhodně melodické, psané jakoby s hořkými pocity přemýšlivého člověka moderní doby, plné rozporů a kontrastů, nových pohledů na lidský úděl a konečný smysl života. Jsou to verše, psané na klidnou i rozervanou přírodu, na milostnou lásku i vášeň, básně vytrysklé z okouzlení ženou, ale i ze závrati nad dálkami světa, chvějící se o jistotu země, avšak vždy směřující v její teplou, mateřsky vlídnou náruč...Poslední údobí Horovy tvorby náleží cele jeho lidskému zápasu proti temným silám nacistické okupace, proti zlu v lidech, proti smrti. Nemocný básník neúnavně pracuje, překládá, bojuje i pomáhá. Píše verše, rozdávající potřebnou víru v život a svobodu, básně plné vzdoru a naděje, železné důvěry v hrdinský náš lid a v trestající jeho spravedlnost...Přemožený dlouholetou zákeřnou chorobou, umírá básník Josef Hora na samém prahu znovuvybojované svobody v červnových dnech roku 1945. Jeho vzácné dílo je trvalou součástí našeho národního kulturního dědictví... .

Seznam kapitol – poslechněte ukázky

Obrázek epizody Píseň

Píseň

1. 1. 1970

30 sec

Obrázek epizody Chudí

Chudí

15. 6. 1961

30 sec

Obrázek epizody Dělnická madona

Dělnická madona

18. 3. 1961

30 sec

Obrázek epizody Básník a svět

Básník a svět

15. 6. 1961

30 sec

Obrázek epizody V Moskvě

V Moskvě

17. 10. 1961

30 sec

Obrázek epizody Máj

Máj

1. 1. 1970

30 sec

Obrázek epizody Léto

Léto

15. 6. 1961

30 sec

Obrázek epizody Práce

Práce

1. 1. 1970

30 sec

Obrázek epizody Zem, z níž jsme vyšli

Zem, z níž jsme vyšli

18. 10. 1961

30 sec

Obrázek epizody Balada v hnědi

Balada v hnědi

17. 10. 1961

30 sec

Obrázek epizody Rodná zem

Rodná zem

17. 10. 1961

30 sec

Obrázek epizody Hněv

Hněv

17. 10. 1961

30 sec

Obrázek epizody Šetřte láskou

Šetřte láskou

18. 10. 1961

30 sec

Obrázek epizody Žně

Žně

1. 1. 1970

30 sec

Obrázek epizody Báseň

Báseň

1. 1. 1970

30 sec

Obrázek epizody Ozvěna

Ozvěna

17. 10. 1961

30 sec

Obrázek epizody Zpěv rodné zemi

Zpěv rodné zemi

1. 1. 1970

30 sec

Obrázek epizody Popelka

Popelka

1. 1. 1970

30 sec

Obrázek epizody Leninia

Leninia

15. 6. 1961

30 sec

Obrázek epizody Být svědkem rozhodného boje

Být svědkem rozhodného boje

18. 3. 1961

30 sec

Obrázek epizody Máchovské variace

Máchovské variace

29. 11. 1972

30 sec