Ústavní soud rozhodl o střídavé péči pragmaticky a upřednostnil dopady na psychiku dítěte

Soud musí podle Ústavního soudu zkoumat nejen to, jestli nezletilé dítě v případě střídavé péče zvládá studium v obou školách, které musí kvůli rozvedeným rodičům navštěvovat. Advokát Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek na rádiu Zet řekl, že soud musí především rozhodnout, zdali nemá střídává péče negativní dopad na psychiku dítěte. Je zapotřebí nalézt odpověď na to, jestli dítě pohybující se mezi vzdálenými městy prožije šťastné dětství. 

Jaké kauze se Ústavní soud v aktuálním rozhodnutí věnoval?

Původně okresní soud svěřil nezletilou do výchovy matky. Otci současně stanovil výživné a upravil styk s nezletilou. Posléze byl tento rozsudek odvolacím soudem změněn tak, že byla nezletilá svěřena do střídavé výchovy obou rodičů ve čtrnáctidenním cyklu.

Matka pak s odstupem doby, mimo jiné po neúspěšné ústavní stížnosti, podala nový návrh na změnu péče, kdy okresní soud nezletilou dceru svěřil do její výlučné péče a otci stanovil vyživovací povinnost, což odůvodnil tím, že došlo ke změně poměrů zejména z toho důvodu, že nezletilá dcera nastoupila povinnou školní docházku a s ohledem na vzdálenost bydlišť obou rodičů by musela navštěvovat dvě základní školy. Otec se proti tomuto rozsudku odvolal a odvolací krajský soud pak rozsudek změnil, neboť na rozdíl od prvostupňového soudu neshledal, že by došlo ke změně poměrů odůvodňujících změnu střídavé výchovy na výlučnou. Matka pak podala proti tomuto rozsudku ústavní stížnost, na základě níž vedl Ústavní soud řízení, jež vyústilo ve vydání uvedeného ústavního nálezu, který ústavní stížnosti vyhověl.

 

Z jakých důvodů se tedy Ústavní soud neztotožnil s rozhodnutím odvolacího soudu a naopak vyhověl požadavku matky?

Ústavní soud v předmětném nálezu konstatuje, že závěry odvolacího soudu o neexistenci změny poměrů odůvodňující změnu střídavé péče na výlučnou nemají oporu v provedeném dokazování, neboť krajský soud nezohlednil některé provedené důkazy, a to stanoviska znalkyně, pedagogicko-psychologické poradny a zprávy školy. Např. znalkyně měla uvést, že nezletilá je nepřiměřeně zatěžována, chodí do dvou základních škol, které každé dva týdny střídá, čímž se narušují sociální vazby se žáky, nezletilá také cítí vysoký podíl odpovědnosti za fungování střídavé péče, úzkostně se snaží uspět, vyhovět očekávání dospělých a nikoho nezklamat.

V rozhodnutí odvolacího soudu se tak vytratil zákonem vyžadovaný zájem nezletilého dítěte, neboť soudní rozhodnutí musí přehodnotit stávající výchovné poměry vždy komplexně, ve vazbě na všechna zjištění vzešlá z dokazování, což odvolací soud neučinil.

Soud dle názoru Ústavního soudu musí zkoumat, nejen to, zda nezletilá v případě této střídavé péče úspěšně zvládá školní výuku v obou školách, ale zejména to, zda tento stav nemá negativní dopad na její psychiku, jak toto ovlivňuje její soukromý život, jinými slovy, zda takové dítě „pendlující“ mezi rodiči a školami prožije šťastné dětství.

 

Dá se říci, že je tento Ústavní nález přelomový?

Nemyslím si, že by byl přelomový, ale je velmi důležitý, protože dle mého názoru zvítězil zdravý rozum. Tímto rozhodnutím je v podstatě doplňován stávající náhled Ústavního soudu na řešenou problematiku péče o nezletilé. Je pravdou, že pokud se podíváme na judikaturu Ústavního soudu, je určitým způsobem preferována střídavá péče a mohlo by se tak zdát, že se dnes rozebíraným nálezem od tohoto směru Ústavní soud odchýlil. Já se však domnívám, že nikoliv. Ústavní soud neustále v příslušných rozhodnutích akcentuje zájem nezletilého dítěte, ať již kloní k institutu střídavé péče či nikoliv. Střídavá péče o nezletilé děti je na místě tam, kde to není v rozporu se zájmy dítěte, kdy jeho rodiče jsou spolu schopni ohledně nezletilého po všech stránkách komunikovat, leží jim tak na srdci zdravý vývoj tohoto dítěte a tento upřednostňují před svými zájmy.

 

 

 

 

Celý rozhovor s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

 

Ústavní soud rozhodl o střídavé péči pragmaticky a upřednostnil dopady na psychiku dítěte Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.