„Spoluvlastnictví může soud ze zákona zrušit třemi způsoby,“ říká advokát M. Janík

Spoluvlastnictví vyjadřuje stav, kdy vlastnické právo k určité věci patří více osobám. Jako podílový spoluvlastník nevlastní člověk konkrétní část věci, ale takzvaný ideální podíl. Advokát Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek na rádiu Zet řekl, že spoluvlastnictví může soud ze zákona zrušit třemi způsoby. Prvním z nich je takzvané reálné rozdělení věci. Pokud nelze věc fyzicky rozdělit, tak soud pak může věc přikázat jednomu ze spoluvlastníků za náhradu. Jestliže nedojde ani k tomuto kompromisu, tak soud věc vydraží a peníze pak rozdělí mezi spoluvlastníky.

Mohl byste vysvětlit pojem podílového spoluvlastnictví?

Podílové spoluvlastnictví vyjadřuje stav, kdy vlastnické právo k určité věci náleží více osobám podle vzájemných poměrů. Spoluvlastnický podíl na věci potom vyjadřuje míru účasti této osoby na právech a povinnostech, které vyplývají z tohoto spoluvlastnického vztahu. Jako podílový spoluvlastník nevlastníte konkrétní část věci, ale takzvaný ideální podíl. Každý spoluvlastník má právo k celé věci, přičemž je jeho právo omezeno právě velikostí toho spoluvlastnického podílu a ostatních vlastníků na té věci.

Ne každé spoluvlastnictví je bez problémů Může se přece stát zdrojem konfliktu mezi spoluvlastníky. Nechci-li být nadále spoluvlastníkem této věci, jak mám poté postupovat?

Občanský zákoník uvádí dva způsoby zrušení spoluvlastnictví a to jednak dohodou všech spoluvlastníků nebo rozhodnutím soudu. Zákon samozřejmě upřednostňuje dohodu, ale pokud jsou v konkrétním případě vztahy spoluvlastníků vyhrocené, tak dochází k řešení spoluvlastnictví pomocí druhé soudní cesty na základě žaloby některého ze spoluvlastníků. Nedojde-li tedy k dohodě s ostatními spoluvlastníky, tak nezbývá nic jiného, než podat žalobu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k příslušnému soudu.

Jaké možnosti dává zákon soudu, aby spoluvlastnictví na základě žaloby zrušil a také vypořádal?

Pokud soud rozhoduje o zrušení spoluvlastnictví, tak musí současně rozhodnout o způsobu vypořádání podílového spoluvlastnictví. Občanský zákoník taxativně vymezuje tři způsoby vypořádání. Těmito způsoby je vázán a nemůže rozhodnout ve věci nějakým jiným způsobem.

Prvním ze způsobů vypořádání podílového spoluvlastnictví, které zákon připouští v úvahu, je takzvané reálné rozdělení věci. To znamená kupříkladu rozdělení pozemku na části odpovídající velikosti těch spoluvlastnických podílů nebo případně i rozdělení stavby. 

Pokud nejde věc fyzicky rozdělit, což se často stává u staveb nebo nějakých movitých věcí, tak se soud zabývá otázkou, zdali takovou věc nelze přikázat do vlastnictví jednoho nebo více spoluvlastníků za náhradu, která je poté vyjádřena finanční hodnotou. Ta je stanovena na základě znaleckého posudku a obdrží ji ten ze spoluvlastníků, který rozhodnutím soudu ztrácí své vlastnické právo. Základní podmínkou je, že věc se přikazuje tomu ze spoluvlastníků, který má o věc zájem a současně je prokázáno, že je dostatečně solventní, aby vyplatil náhradu spoluvlastníkovi, který vlastnické právo k věci ztrácí.

Soud může přikázat věc, kterémukoli spoluvlastníkovi bez ohledu na to, zda je žalobcem nebo žalovaným. Musí však splňovat uvedená zákonná kritéria pro konkrétní způsob vypořádání. Je to pak zejména  zájem o věc a solventnost.

Nelze-li zrušené spoluvlastnictví vypořádat ani tím druhým způsobem, je třeba věc vyřešit třetím ze zákonných způsobů. Je to řízení soudního prodeje té věci, která byla ve spoluvlastnictví v dražbě. Výtěžek z dražby se poté mezi jednotlivé spoluvlastníky rozdělí podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů.

 

 

 

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

„Spoluvlastnictví může soud ze zákona zrušit třemi způsoby,“ říká advokát M. Janík Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Pražský hotel President koupil ruský investor

    Byznys ·

    Pražský pětihvězdičkový hotel President odkoupil loni od španělské společnosti Comar ruský investor Rafik Gasanov. Ten už v Česku vlastní například golfový resort Cihe…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.