„Příchod nekvalifikovaných migrantů může zvýšit kvalifikovanost Čechů,“ říká M.Faltová

Důsledkem stárnutí české populace a úbytku lidí v produktivním věku bude Česká republika potřebovat cizince, kteří pomohou udržet stabilitu tuzemské ekonomiky. Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová na rádiu Zet řekla, že Česko je připravené přijmout ročně až 25 tisíc cizinců. Lidé by však podle ní tuto skupinu neměli spojovat s ekonomickými migranty. Cizinci, kteří ztratí práci, totiž vycestují ze země. Faltová nevidí problém ani s integrováním emigrantů z mimoevropských zemí. Takoví lidé totiž například v Dánsku napomohli zvýšit kvalifikovanost místních lidí díky přesunům, které na trhu práce způsobili.

„Ono se dlouhodobě ukazuje i v některých výzkumech například z Dánska, že příchod nekvalifikované uprchlické pracovní síly má poměrně pozitivní dopad na postavení místních nekvalifikovaných dělníků nebo pracovníků a to tak, že to směřuje k navyšování jejich kvalifikace a k určitým přesunům v rámci trhu práce,“ řekla na rádiu Zet Faltová.

V současnosti má podle Faltové Česko jeden z nejnižších migračních proudů vůbec. Důvodem je podle ní nastavení migrační politiky a značné restrikce vůči cizincům, které znesnadňují to, aby se vůbec na naše území dostali.

Paradoxem je fakt, že některé české firmy potřebují zaměstnance s rozdílnou kvalifikací nebo potřebují obsadit pozici, o kterou Češi nemají zájem. V těchto chvílích neexistuje jiné řešení, než najmout zaměstnance ze zahraničí. V opačném případě bude česká ekonomika podle Faltové strádat.

„Je důležité odlišit tuto skupinu od ekonomických migrantů. V případě lidí, kteří přicházejí za prací nebo za podnikáním, tak ta země je integruje mnohem jednodušeji a nejsou tam významné mezinárodní závazky. To znamená, že ve chvíli, kdy člověk práci ztratí a nepodaří se mu získat novou, tak vycestuje,“ uvedla Faltová na rádiu ZET.

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci dále řekla, že Ministerstvo práce a sociálních věcí už několik let nevede statistiky ohledně cizinců. Poslední data z 30. června 2013 ukazují, že v tuzemsku bylo evidováno zhruba 250 tisíc cizinců včetně občanů Evropské unie. 180 tisíc z nich byli obyvatelé takzvaných třetích zemí. Na českém trhu práce dominují mezi cizinci obyvatelé Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Vietnamu.

Živnost pak v Česku nejčastěji provozují Vietnamci, jejichž tradičním pracovním odvětvím je práce ve večerkách nebo prodej drobného zboží. 

 

Článek obsahuje pouze část z rozhovoru s ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci Magdou Faltovou. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

„Příchod nekvalifikovaných migrantů může zvýšit kvalifikovanost Čechů,“ říká M.Faltová Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.