„Obecné referendum nebude možné uplatnit na případný vstup do euroźony,“ říká ministr Dienstbier

Vláda schválila návrh ústavního zákona o obecném referendu. Všelidové hlasování bude platné za předpokladu, že se ho zúčastní alespoň 25 procent oprávněných voličů. V referendu však nebude možné hlasovat o záležitostech spojených s pravomocemi nadnárodní úrovně. Mezi ně by například spadalo referendum o vystoupení z Evropské unie. Předkladatel návrhu zákona o obecném referendu a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier na rádiu Zet řekl, že nebude možné uspořádat ani referendum o případném přijetí eura. V tomto případě jde totiž o závazek přislíbený mezinárodními smlouvami. 

„Tento zákon se nevztahuje na věci, které spadají pod článek 10a ústavy, což je článek, který upravuje členství České republiky v mezinárodních organizacích, kdy se zároveň přenáší část národních pravomocí na nadnárodní úroveň. Z tohoto důvodu se nemůže konat referendum například o vstupu do podobné instituce, jako je Evropská unie, nebo o vystoupení z ní,“ řekl na rádiu Zet Dienstbier.

Dienstbier jako příklad možného využití referenda uvedl, že pokud by existovala možnost obecného referenda v době, kdy se jednalo o umístění amerického radaru v Brdech, tak by se podle něj objevila nějaká občanská iniciativa, jež by byla schopna obstarat 250 tisíc podpisů. Návrh ústavního zákona totiž umožní uskutečnění referenda nejen v záležitostech vnitřní politiky, ale také v otázkách vztahů se zahraničím.

Ministr pro lidská práva vysvětlil, proč by se referendum nemohlo týkat přijetí eura. Podle Dienstbiera by totiž šlo o otázku spojenou s tím, zda Česká republika poruší přislíbené závazky stvrzené mezinárodními smlouvami.

„Umím si představit referendum, které by iniciovalo jednání o tom, že by nemuselo být přijetí pro Českou republiku povinné tak, jak je podle primárních smluv EU,“ uvedl Dienstbier na rádiu ZET.  

Zákon poprvé v České historii zpřístupní možnost konání celostátního referenda. Jedinou výjimkou bylo referendum o vstupu do Evropské unie, které se uskutečnilo v červnu roku 2003. Umožnil jej ústavní zákon, jenž toto svobodné rozhodnutí lidu zprostředkoval.

O znění otázek v referendu bude podle nové legislativy rozhodovat petiční výbor neboli občané. Výbor také navrhne konání referenda a termín, kdy se podpisy vyberou. Otázka musí být srozumitelná a schopná docílit odpovědí „ano“ nebo „ne“.

„To je možné přezkoumat u ústavního soudu, ale je to primárně odpovědnost petičního výboru, aby nabídl takovou otázku, která odpovídá parametrům navrhovaného zákona,“ sdělil Dienstbier.

 

Článek obsahuje pouze části rozhovoru s ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem na rádiu Zet. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

 

 

„Obecné referendum nebude možné uplatnit na případný vstup do euroźony,“ říká ministr Dienstbier Foto: ČTK/Doležal Michal: Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.