Letiště budou muset koupit pozemky, které využívají. Novela počítá i s vyvlastňováním

Letiště budou muset nejpozději do deseti let vypořádat vlastnické vztahy k pozemkům, které využívají, ale nevlastní. Počítá s tím návrh novely zákona o civilním letectví a živnostenského zákona připravený ministerstvem dopravy. Současný stav totiž podle úřadu nenutí provozovatele letišť dohodnout se s vlastníky pozemků na odkupu, nebo jiné formě zplnomocnění k jejich užívání. V nejextrémnějších případech mohou být tyto pozemky vyvlastněny, o čemž by rozhodoval Úřad pro civilní letectví (ÚCL), uvedlo ve zprávě k návrhu ministerstvo dopravy.

Přechodná doba na domluvu mezi vlastníky letiště a majiteli pozemků má činit podle velikosti a účelu konkrétního letiště pět až deset let od začátku platnosti zákona. „Nelze nicméně vyloučit, že na některých letištích půjde o tak vyhrocené vztahy, že jejich další existence bude ohrožena,“ uvedlo ministerstvo dopravy. Pokud veřejný zájem na provozu letiště převýší nad zájmy vlastníků pozemků, existuje podle ministerstva možnost vyvlastnění. Tomu dává úřad přednost před soudním ukládáním věcných břemen, což je v současnosti využíváno stále častěji.

Přesunutí vyvlastňovací pravomoci v případě letišť z obcí s rozšířenou působností na ÚCL zdůvodňuje ministerstvo potřebou jednotného rozhodování, kterého by jednotlivé obce těžko dosáhly. „Řízení o vyvlastnění bude soustředěno u jednoho úřadu s výhodou sjednocení rozhodovací praxe, a to především v té části, kde je rozhodováno o tom, zda provozování daného letiště je nebo není ve veřejném zájmu,“ uvedlo ministerstvo. Odpadnou tím i komplikace v případech, kdy je letiště v katastru většího počtu obcí a není tak zřejmé, který místně příslušný úřad by měl ve věci rozhodovat.

Na rozdíl od věcných břemen, kdy majitel za využívání svých pozemků dostává od letiště náhradu každý rok, předpokládá ministerstvo v případě vyvlastění jednorázové finanční vypořádání. Právní úprava nicméně počítá i s roční sazbou majitelům pozemků během uvedeného přechodného období, kdy jim má provozovatel letiště vyplatit odměnu ve výši pěti procent hodnoty pozemku. Toto opatření má kromě stanovení konkrétní sumy rovněž přimět obě strany k tomu, aby se spolu co nejrychleji dohodly.

V Česku je v provozu 92 letišť, 18 z nich podle materiálů ministerstva dopravy zajišťuje mezinárodní provoz a čtyři patří armádě. Osm letišť umožňuje přistávání letadel i za zhoršených povětrnostních podmínek, kdy je třeba pilotovat pomocí přístrojů. Většina letišť v tuzemsku tak umožňuje pouze let za dobré viditelnosti označovaný jako VFR (Visual flight rules), kdy pilot řídí a naviguje letadlo podle výhledu z kabiny.

 

Zdroj: ČTK

 

Letiště budou muset koupit pozemky, které využívají. Novela počítá i s vyvlastňováním Foto: shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.