Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Obrázek epizody Literatura: 1945 - 1948, Ludvík Kundera, Egon Hostovský, Jiří Weil, Jan Drda, Julius Fučík

Teorie školy

Filip Janeček

Vzdělání

,

Kurzy

Literatura: 1945 - 1948, Ludvík Kundera, Egon Hostovský, Jiří Weil, Jan Drda, Julius Fučík

Obrázek epizody Literatura: 1945 - 1948, Ludvík Kundera, Egon Hostovský, Jiří Weil, Jan Drda, Julius Fučík

Poslechněte si podcast

26. 5. 2020

22 min

LUDVÍK KUNDERA (1920 - 2010) - - bratranec Milana Kundery, český básník, dramatik, překladatel - francouzština, ruština, výtvarník, Život: FF MUNI v Brně, zakladatel Skupiny Ra - navazuje na předválečný surrealismus (Nezval - Skupina surrealistů ČSR) - hledání "nahého" člověka - vyvázaného ze společenských vazeb, od 70. Let z politických důvodů nemůže publikovat (srov. Zdeněk Rotrekl - surrealistické motivy, také zákaz publikace), vydává samizdatově, 1989 návrat na literární scénu, 2009 Cena Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo, Dílo: Živly v nás - první básnická sbírka, ovlivněn avantgardou - dadaismus, surrealismus, poetismus, Klínopisný lampář - básnická sbírka, v duchu Skupiny Ra - surrealismus, psychický automatismus - řetězení asociací + sám Kundera oslabuje psychický automatismus 1) racionalizací básně - posun k intelektuální složce, 2) jazykem - rytmizace, drama Labyrint světa a lusthauz srdce - inspirace J A Komenským, motiv bloudění (srov. Candide), EGON HOSTOVSKÝ (1908 - 1973)- prozaik a novinář židovského původu, píše psychologické a existenciální prózy - Existencialismus jej sbližuje s autory Pražského okruhu (Franz Kafka, Egon Erwin Kisch, Max Brod, Richard Weiner - Lazebník - povídkový soubor - několikeré potkávání jedné ženy v různých rolích - nelze poznat, co je pravda Život: 2. Svět. Válka emigrace, podruhé emigrace po Únorovém převratu 1948 - opět do USA - učitel jazyků, novinář, redaktor Svobodné evropy, 1957 získává americké občanství, zbytek života v USA Dílo: Témata: pocity osamělého člověka v emigraci, nekonečné cesty člověka bez naplnění, absurdita společenských poměrů společně s Dostojevským, duchovní osamělost a izolace, osudy evropských emigrantů v USA, ztráta víry v lepší budoucnost, bezmocnost a opuštěnost - hledání lidské identity - vrchol v autobiografickém románu Všeobecné spiknutí, román Cizinec hledá byt - odcizení umocňuje absence expresivity, český emigrant Václav Marek - v poválečném New Yorku hledá byt - neustále se stěhuje, hledání = metafora vykořeněnosti, symbol nekonečné cesty člověka bez naplnění JIŘÍ WEIL (1900 - 1959) - český prozaik, novinář, literární kritik, překladatel - studium slovanské filologie na UK - získal doktorát, Život: člen Devětsilu, překladatel tiskového oddělení sovětského zastupitelství - komunista, 30. Léta návštěva SSSR - seznámení se stalinismem - literárně zpracoval (román Moskva-hranice), vyloučen z KSČ - "převýchova" u jezera Balchaš, v Kazachstánu, 2. Svět. Válka - nenastoupil do židovského transportu - přežívá v úkrytu, po válce kulturní a společenské dění - potravě - Státní židovské muzeum, Dílo - Před válkou: Moskva-hranice - román, počátek vystřízlivění z nekritického obdivu k SSSR, reportáže ze SSSR, překlady ruské literatury, Po válce - Soubor povídek Barvy - pronásledování židů nacisty, Život s hvězdou - žid Roubíček se pasivně ukrývá ve svém bytě, ničí zařízení svého bytu, aby nic nepadlo do rukou nacistů, poté co se dozví, že jeho láska Růžena je zavražděna nacisty, zmobilizuje veškeré své síly a válku přežije - autobiografické dílo, román Na střeše je Mendelssohn - sundání sochy z divadla nacistickými vojáky, několik dějových rovin JAN DRDA (1915 - 1970) - novinář, prozaik, dramatik, později spisovatel socialistického realismu, Dílo: před válkou novinář - Lidové noviny, román Městečko na dlani - charakterové prokreslení postav (srov. Vladislav Vančura - Rozmarné léto, Karel Poláček - Okresní město ), po válce zachycení okupace a Pražského povstání - povídkový soubor Němá barikáda - nepatetické zachycení hrdinství za okupace např. Povídka Pancéřová pěst - pevný charakter a statečnost občanů, Vyšší princip - profesor nsa odsoudit tři studenty, kteří zesměšnili Reinharda Heydricha a byli popraveni - učitel se vzepře a vyzdvihne jejich hrdinství, Němá barikáda - tři přátelé se ukryjí na barikádě a překvapí německou přesilu, novinářská praxe - rychlý spád, dramatický děj, smysl pro detail drama Hrátky s čertem (1945) - počátek schématismu, FUČÍK