Zákon o lobbingu znovu na scéně

Po delší době bylo v rámci legislativního procesu opět otevřeno téma regulace lobbingu. Některé aspekty nově připravované právní úpravy popisuje v pořadu Právní okénko rádia ZET Lukáš Matějka z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek.

"Téma regulace lobbingu bylo v odborných kruzích opakovaně diskutováno již v minulosti, kdy snahy o regulaci lobbingu však nikdy nevedly k přijetí ucelené právní úpravy, která by se touto problematikou zabývala", říká Lukáš Matějka.

"V posledních měsících však došlo ze strany ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ke zpracování návrhu věcného záměru zákona o regulaci lobbingu, který má ambici se s problematikou lobbingu komplexně vypořádat. Celý legislativní proces je na samém počátku, kdy uvedený materiál pracuje s několika variantami možného řešení, počínaje zachováním současného stavu, přes nelegislativní řešení založené na etických kodexech, až po přijetí nového zákona, který by stanovil konkrétní práva a povinnosti jak lobbistům, tak osobám, vůči kterým lobbisté svoji činnost vyvíjejí. Ze strany ministra bude celý materiál předložen vládě, na které bude, aby rozhodla o dalším postupu", dodává právník. 

Základní parametry zákona známe

"Základním principem nové právní úpravy má být zejména princip transparentnosti, tak aby činnost lobbistů i legislativní proces mohly být předmětem veřejné kontroly. V uvedeném směru záměr zákona předpokládá zejména vznik veřejného registru lobbistů a zavedení legislativní stopy, v rámci které by byl podrobně popsán průběh přípravy nových zákonů se zaměřením na možné zájmové vlivy, které mohly obsah zákona ovlivnit", říká Lukáš Matějka. 

"Kromě řady povinností však zvažovaná právní úprava přináší lobbistům i některá práva, například v podobě vstupu do prostor parlamentu či možnosti vystoupit s příspěvkem na jednání parlamentních výborů, pokud s tím členové výboru vysloví souhlas, upozorňuje právník z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. 

 

Celý rozhovor s advokátem Lukášem Matějkou z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: ZET

Zákon o lobbingu znovu na scéně Foto: Shutterstock

reklama

Další články

  1. Mattis: Válka s KLDR by byla katastrofa

    Společnost ·

    Válka se Severní Koreou by byla katastrofou a Spojené státy stále upřednostňují diplomatické řešení sporu. V době, kdy si Bílý dům a Pchjongjang vyměňují ostré výhružk…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.