Začátkem roku se zjednoduší pravidla u ochranných známek, budou bojovat i proti padělkům

Začátkem ledna se výrazně zjednoduší přihlašování ochranných známek. Klesnout by měly i přihlašovací a obnovovací poplatky. Patentová zástupkyně společnosti Chytilová & spol. Michaela Chytilová na rádiu Zet řekla, že změny se budou týkat i terminologie. Složitější názvy tak budou převedeny do srozumitelnějšího jazyka. Návrh novely obsahuje i to, že majitel ochranné známky z Evropské unie bude moci přijmout opatření proti distribuci nebo prodeji etiket a obalů. Toto opatření má sloužit v boji proti padělkům. 

Majitel ochranné známky bude mít také nově možnost zabránit převozu zboží přes území Evropské unie. Návrh novely podle Chytilové rovněž obsahuje i skutečnost, že majitel ochranné známky z EU může souhlasit s opatřením namířeným proti distribuci nebo prodeji etiket, obalů a dalších podobných předmětů. Tento bod má sloužit v boji proti padělatelům.

Mezi další příjemné změny lze podle Chytilové zařadit zjednodušení přihlášek a snížení přihlašovacích a obnovovacích poplatků.

„Současné náklady na podání přihlášky pro evropskou ochrannou známku jsou následující. Pokud ji podáváte v papírové podobě, tak ten základní poplatek je 1 050 eur. Pokud se podává elektronicky, tak pak je to 900 eur. Pokud se známka obnovuje, což nastává vždy po deseti letech platnosti, tak je tam v případě podání papírové žádosti cena 1 500 eur a elektronickou formou 1 350 eur,“ vysvětlila Chytilová a dodala že mimo jiné dojde i ke změně terminologie. Změna se dotkne složitých názvů, jako je Úřad pro harmonizace ve vnitřním trhu a Evropská známka společenství. Ty budou podle Chytilové nahrazeny srozumitelnější formulací.

„Úřad se tedy bude nově nazývat Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a známka bude Ochrannou známkou Evropské unie. Bude to tedy srozumitelnější i pro laiky,“ řekla Chytilová.

Už v současné úpravě zákona si mohou lidé registrovat také vůni. Nově se bude moci patentovat i chuť výrobku. Podle Chytilové si však lze jen těžko představit, jak se bude situace řešit v případě sporů. To podle ní ukáže až samotná praxe. Jisté je nicméně to, že se úřady budou řídit znaleckými posudky a osobním uvážením jedinců, kteří budou spor řešit. 

 

 

Článek obsahuje citace z rozhovoru s patentovou zástupkyní společnosti Chytilová a spol. Michaelou Chytilovou na rádiu Zet. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Začátkem roku se zjednoduší pravidla u ochranných známek, budou bojovat i proti padělkům Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.