Vlk: Největší tlak v české vědě je na publikační výkony

Národní kontaktní centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR provedl výzkumy, které se týkají života českých vědců a vědkyň ve veřejném sektoru. Podle Aleše Vlka z portálu Vědavýzkum.cz z něj vyplynulo, že podmínky v české vědě nejsou ideální. Vědci ve veřejném sektoru jsou vystaveni zejména silnému tlaku na publikační výkony a získávání grantů. Problematické podmínky mají také ženy vědkyně.

„Je to velmi podobné jako v zahraničí. Já se pouze domnívám, že v Česku byl zvýšen v minulých letech tlak na publikační výkon díky přímému přepočtu publikačních výstupů na peníze, což byla velmi specifická situace České republiky. Současně granty slouží jako vyrovnání nízkých tabulkových platů, takže v podstatě od doktorského studia je tlak na získání grantů vysoký nejen na úrovni institucí, ale na úrovni každého jednotlivce,“ říká Vlk.

Výzkum také zjistil, že ženy se koncentrují v nejnižších mzdových skupinách, tedy do 25 tisíc měsíčně. Muži se naopak častěji řadí do vyšší příjmových kategorií – nad 40 tisíc měsíčně. Vysoký podíl žen se pak setkal s negativním postojem k rodičovství a muži vnímají generovou atmosféru na pracovištích lépe než ženy.

V tomto směru se ale už objevují instituce, které s tímto problémem chtějí něco dělat. Vlk například zmínil nedávnou iniciativu Masarykovy univerzity, která chce podpořit vědkyně. Na ní mohou více peněz získat ty vědecké týmy, ve kterých bude mít klíčovou roli vědkyně, která je na rodičovské dovolené nebo se z ní vrací.

Výzkum mapující pracovní podmínky vědců a vědkyň na českých veřejných vysokoškolských a výzkumných institucích byl proveden v letech 2017 a 2018. Skládal se z reprezentativního dotazníkového šetření cíleného na akademické a vědecké pracovníky ve veřejném sektoru a z kvalitativní studie založené na 40 polostrukturovaných rozhovorech provedených na dvou vysokoškolských pracovištích a dvou veřejných výzkumných institucích z různých vědních oblastí. Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 2 089 odborných, pedagogických, vědeckých a výzkumných pracovníků a pracovnic působících v českém veřejném akademickém sektoru – na veřejných vysokých školách, Akademii věd ČR a dalších veřejných výzkumných institucích.

 

 

Zdroj: YRN

Vlk: Největší tlak v české vědě je na publikační výkony Foto: shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.