U lékaře: Noční pomočování se nemá trestat, u dětí to může vyvolat stres

Noční pomočování může být důsledkem pomalejšího dozrávání mechanismu ovládání močového měchýře a tvorby moči. Kromě toho ale může jít i o závažný projev onemocnění ledvin nebo močových cest. Děti by ani v jednom případě neměly být za noční pomočování trestány, protože zejména ty starší si uvědomují, co se stalo a trest u nich může vyvolat nežádoucí stres. Na rádiu Zet to v pořadu U lékaře řekl vedoucí lékař dětské nefrologie Fakultní nemocnice v Motole v Praze Jiří Dušek. 

Jak často se v dětské populaci noční pomočování vyskytuje?

Noční pomočování záleží na věku těch dětí, ale jde o velmi častou záležitost. Pětiletých dětí se pomočuje 15 až 32 procent. Záleží ovšem na statistikách a na státě. Podle mých informací těch 15 procent jsou pětileté děti v Holandsku, těch 32 procent je v Americe. Jak děti stárnou tak frekvence pomočování klesá. U sedmiletých dětí je to v průměru deset procent.

Proč se americké děti pomočují častěji než děti v Holandsku? Je to statistická chyba nebo jeto dané způsobem měření?

To je velmi dobrá otázka a i já bych chtěl na ni znát odpověď. Je to citace z literatury. Nevím, možná to spíše souvisí se společností, s výchovou ve společnosti a tím, co ta společnost po dětech chce. Jsou totiž země, kde se za enurézu (porucha schopnosti udržet moč pozn. red.) považuje počurávání dětí starších tří let, někde je to pět let a někde dokonce dva roky. I to může hrát roli, ale nevím, nedokážu na to odpovědět.

Jaké jsou tedy příčiny nočního pomočování dětí?

O enuréze hovoříme, jak už jsem zmínil, u dětí a je to mezinárodně přijatá definice. Je to nechtěný únik moči v průběhu noci u dětí starších pěti let a to alespoň dvakrát za měsíc. Děti, které by měly s tímto problémem přijít k lékaři, by tak měly být alespoň pětileté nebo starší. Příčiny záleží na tom, jestli je ta enuréza primární nebo sekundární, jestli je monosymptomatická nebo nonmonosymptomatická. Primární znamená, že to dítě nemělo žádný suchý interval a to je vždy z mého pohledu lepší. Sekundární znamená, že to dítě mělo suchý interval delší než šest měsíců. Pak se může jednat o projev nějakého onemocnění, které se manifestovalo tím pomočováním nebo znovuobjevením se toho pomočování. Monosymptomatická a nonmonosymptomatická to je také velice důležité rozdělení, protože ta monosymptomatická znamená, že ta enuréza je jediný příznak toho onemocnění. To znamená, že to dítě se počurává jenom v noci a jinak nemá žádný jiný problém. A ta nonmonosymptomatická to se dítě počůrává v noci, ale může mít větší frekvenci mikce přes den. Může mít větší objem moči, dysurické potíže, musí tlačit při močení. Tato nonmonosymptomatická enuréza je vždy závažnější, protože se může jednat o projev nějakého onemocnění.

Jakým způsobem noční pomočování ovlivňují režimové chyby. Dejme tomu i výchova dítěte nebo třeba stres?

Velmi výrazně. I rodičům musí být jasné, že pokud se děti večer nadměrně napijí, budou v průběhu noci potřebovat na záchod. To by si rodiče měli dobře rozmyslet a režim přijmu tekutin u dítěte tímto směrem upravit. Děti by dále neměly být trestané, protože zejména to starší dítě si to uvědomuje. Uvědomuje si, že se dopouští něčeho, čeho by se dopouštět nemělo a ještě navíc je za to trestáno. Z toho důvodu se dostává do stresu. Pokud má na druhou stranu dítě stres ze školy, z rozchodu rodičů nebo z něčeho jiného, tak se zase tento stres může manifestovat enurézou. Tak vlastně dojde k vytvoření bludného kruhu.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru z nejnovějšího dílu pořadu U lékaře. Celý pořad si můžete přehrát v playeru výše.

U lékaře je pravidelný pořad vysílaný na rádiu ZET, který připravujeme ve spolupráci s internetovou poradnou www.ulekare.czPremiéru pořadu si můžete poslechnout na rádiu Zet každou středu po 16:45. 

Starší díly pořadu jsou dostupné ZDE.

 

Zdroj: Zet

 

U lékaře: Noční pomočování se nemá trestat, u dětí to může vyvolat stres Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.