U lékaře: Dvouleté dítě by mělo mluvit ve větách, poruchy řeči mohou jinak přetrvat do dospělosti

Vývojové poruchy řeči vznikají v průběhu vývoje plodu až do prvního roku věku dítěte. Při pozdě provedené diagnostice mohou přetrvat až do dospělosti. Pokud dítě nemluví ve větách do dvou let věku, měli by rodiče zbystřit.  Za nejběžnější vadu řeči je považovaná takzvaná patlavost. Jde o periferní poruchu, která se pojí se špatným napodobením hlásky, když rodič dítěte například ráčkuje nebo šišlá. Na rádiu Zet v pořadu U lékaře o poruchách řeči mluvila přednostka 1. lékařské  fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze docentka Olga Dlouhá. 

Paní docentko, co jsou vývojové poruchy řeči?

Vývojové poruchy řeči jsou vlastně opakem fyziologického vývoje řeči. Pro uvědomělé rodiče, kteří mluví správným řečovým příkladem s dítětem od narození, je důležité, aby věděli, že do dvou let by dítě mělo mluvit ve větách. Pokud se syntaxe, ta větná stavba netvoří a do tří do čtyř let dítě nevypráví, tak jde o signál, že opožděný vývoj řeči jako základní symptom tam je. Vývojové poruchy řeči jsou obecně hezký název, ale musíme to klasifikovat přesněji. Jsou to většinou dysfázie a dysartrie. Může to být i pervazivní porucha řeči, kam patří autismus a podobně.

Jak vlastně poruch řeči vznikají?

Vznikají většinou vývojem, nějakým patologickým intrauterinně a nebo perinatálně během porodu. Obecně z neurologického a neurosenzorického hlediska je tam opožděná maturace, tedy vyzrávání centrální nervové soustavy. To znamená těch oblastí centrálních řečových a sluchových struktur. Děti často špatně percipují řeč. Například známe podobně znějící slova, jako jsou brána, vrána, pes nebo les. To jsou vlastně fonémy, které umožňují rozvoj a rozumění řeči u dítěte od šestého měsíce věku. Proto máme guideline, abychom poruchy sluchu zachytili do šestého měsíce. V porodnicích máme zase screening sluchu. To je velký pokrok. Ty děti, co se takzvaně nerozmluví, je potřeba sledovat. Samozřejmě nízká porodní hmotnost pod 1 500 gramů je velice rizikovým faktorem. Takové děti mají nejvíce postižený dýchací systém, plíce a mozek neprošel celým vývojem.

Dostáváme se k jednotlivým poruchám řeči. Co je to patlavost?

Patlavost je nejběžnější porucha řeči, se kterou se lidé setkávají, když jdou děti do školy nebo jsou náběry nebo odklady školních docházek. Jde o periferní poruchu. Je to špatná nápodoba určité hlásky v rodině. Víme, že i maminky ráčkují nebo rodiče šišlají, když mluví rychle. Důležité je vědět, že může jít i o zkrácenou jazykovou uzdičku. Pak je zapotřebí udělat discizi. Může jít také o vadu skusu. To ale není postižení centrální nervové soustavy nebo nějaká paréza jazyka, rtů nebo mluvidel. Není to ani žádná morfologická nebo rozštěpová vada. Těch možností diferenciální diagnosticky je víc, ale patlavost je nejobyčejnější problematikou, která by se dala díky spolupráci s rodiči odstranit. 

 

Článek obsahuje pouze vybrané pasáže rozhovoru z pořadu U lékaře. Celý pořad si můžete přehrát v playeru výše.

U lékaře: Dvouleté dítě by mělo mluvit ve větách, poruchy řeči mohou jinak přetrvat do dospělosti Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.