Tři čtvrtiny zadavatelů hodnotí veřejné zakázky hlavně podle ceny, bojí se totiž postihů

Tři čtvrtiny zadavatelů hodnotí veřejné zakázky pouze podle ceny. Většina z nich se totiž bojí toho, že pokud by nezvítězila nejnižší nabídka, bylo by výběrové řízení napadnutelné pro netransparentnost. Vyplývá to z průzkumu provedeného společností OTIDEA ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a sdružením Oživení. Průzkumu se zúčastnilo 305 respondentů. Cílem bylo zjistit, jak připravované změny legislativy, které mají nabýt platnosti v dubnu 2016, vnímají samotní zadavatelé veřejných zakázek. 

K tomu, aby zadavatelé výběrových řízení nekladli důraz pouze na cenu, měla přispět březnová novela zákona. Ta rozšířila možnost zadavatelů hodnotit nabídky také podle organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků spolupracujících na plnění veřejné zakázky.

„Z výsledku průzkumu vyplývá, že ti, kdo v prostředí tendrů pracují déle, mají větší strach z napadení pro netransparentnost, a proto hodnotí především podle ceny. Dokud se nenastaví jasná pravidla, která úředníkům pomohou najít odvahu hodnotit jinak než pouze podle ceny, nic se nezmění,“ uvedla Kateřina Koláčková, výkonná ředitelka společnosti OTIDEA.

Postihů kvůli netransparentnímu jednání se v největší míře obávají zadavatelé působící v oboru veřejných zakázek déle než 5 let. Takoví lidé přitom posuzují více než polovinu všech výběrových řízení na veřejné zakázky.

Průzkum dále zjistil, že pouhých 8 procent respondentů si vybírá kritérium nejnižší nabídkové ceny zcela zřídka nebo vůbec. Zbylých 17 procent respondentů se hlavně podle ceny rozhoduje v polovině případů.

„Pouze třetina zadavatelů používá kritérium ceny z racionálních důvodů, konkrétně z důvodu zajištění hospodárnosti plnění v případech, kdy je schopna detailně nadefinovat předmět plnění. Zbytek se na cenu orientuje především kvůli pokynu nadřízených orgánů, nebo protože je to jednodušší a rychlejší,“ vysvětlila mluvčí společnosti OTIDEA Petra Věchtová.

Zvýšení limitů pro vícepráce nepřináší kýžený efekt 

Polovina respondentů dále uvedla, že k novému zákonu postrádá informace. Podle čtvrtiny dotazovaných změny legislativy administraci zakázek žádným způsobem neusnadní.

Nové znění zákona má především zvýšit limity pro vícepráce u stavebních děl ze současných 30 procent na polovinu původní ceny. Limity přitom už díky březnové novele zákona vzrostly z dřívějších 20 procent. Toto opatření však podle zadavatelů zakázek nemělo kýžený efekt. Šedesáti procentům dotázaných vůbec nepomohlo a desetině z nich dokonce zkomplikovalo celý postup.

„Dalšího zvýšení limitů se obávám. Povede to ke zneužívání a kalkulaci ze strany zadavatelů i uchazečů, a v konečném důsledku se původně naplánovaná školka přestaví, s nadsázkou, třeba až na mrakodrap,“ uvedla Lucie Žilková, vedoucí právního oddělení společnosti Otidea.

 

 

Zdroj: Zet

Tři čtvrtiny zadavatelů hodnotí veřejné zakázky hlavně podle ceny, bojí se totiž postihů Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.