Telekomunikační trh v ČR není v pořádku, porušuje se zákon o svobodném přístupu k informacím

Je už všeobecně známo, že veřejné instituce mají až desetkrát nižší ceny mobilních tarifů, než na které dosáhnou běžní spotřebitelé. Ministerstva, magistráty a jiné úřady letos na podzim na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytly informace o cenách sdružení spotřebitelů Licit, které vyhlašovalo aukci mobilních tarifů. Ne všechny instituce ale byly stejně vstřícné.

Kdo a proč se bránil? Věcí veřejného zájmu je znát, co a za kolik orgány státu utrácí. Každý volič se tak svobodně může dozvědět, jak se hospodaří s veřejnými prostředky. Dle takto získaných dat lze totiž posuzovat zákonnost podnikání ve vztahu k pravidlům hospodářské soutěže a ochraně spotřebitele.

„Zastupujeme desetitisíce spotřebitelů komunity Licit, kterým se snažíme pomoci ve vyjednávání s dodavateli různých komodit a získat pro ně co nejlepší podmínky, což by jednotlivě nedokázali. Hájíme ale taky veřejný zájem, proto si velice cením toho, že na můj dotaz ministerstva, kraje a obce odpovídaly bez průtahů. Díky těmto informacím bylo možné provést srovnání a prokázat tak, že telekomunikační trh v Česku není zcela v pořádku,“ popisuje JUDr. Tomáš Panáček, Ombudsman sdružení Licit.

Institucí, která odmítla informace sdělit, je Pardubický kraj, a to i navzdory rozhodnutí nadřízeného ministerstva vnitra. Důvodem odmítnutí informace o cenách volání byla ochrana obchodního tajemství poskytovatele telekomunikačních služeb. Kraj dále argumentoval tím, že informace Panáček žádá pro potřeby vlastního podnikání a že data neposkytuje ani nadřízené ministerstvo vnitra. To ovšem informace Panáčkovi poskytlo.

„Pardubický kraj vymýšlí další a další argumenty, jak danou informaci neposkytnout. Konečné vyjádření, že poskytnutí obchodního tajemství by bylo proti zájmům společnosti O2 Czech Republic a.s., je pro mne, jakožto občana, smutným zjištěním. Takto si vykládá vyšší územně správní celek výkon věcí veřejných? Mám pocit, že spíše kope za dodavatele a nikoli za občany této země,“ doplňuje Panáček.

Je ovšem faktem, že informaci, pokud neohrožuje soukromí občana a její sdělení není zákonem omezeno výjimkou, je potřeba žadateli poskytnout. Právní řád nabízí řadu variant, jak určitá data získat. Jednou z nich je právě zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který má zajistit, že s občanem musí státní instituce komunikovat.

Informační zákon je zásadním právním předpisem, který upravuje pravidla pro poskytování informací především ze strany orgánů veřejné správy, laicky řečeno státu. Stát by měl bez výjimky a otevřeně sdělovat, jak hospodaří s veřejnými prostředky. Ústavní soud ve svém posledním nálezu vztahujícím se k informačnímu právu konstatoval, že právo na informace je ústavně zaručeno, ale nesmí být zneužito, a je potřeba při poskytování informací chránit soukromí a osobní údaje. Ústavní soud tak reagoval ve věci poskytnutí informace o platech úředníků.

„Poskytování informací o odměnách za práci není obecně protiústavní, nicméně případný zásah do základních práv dotčených osob je nutno posuzovat podle okolností každého jednotlivého případu," uvedl soudce zpravodaj Jan Musil.

Informační zákon přitom přesně vymezuje informace, které nelze poskytnout. Jedná se především o informace utajované, týkající se osobnosti a obchodního tajemství. Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se však poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků nepovažuje za porušení obchodního tajemství. Je tedy jasné, že informaci o poskytování veřejných prostředků nelze považovat za obchodní tajemství.

 

 

Zdroj: Zet

Telekomunikační trh v ČR není v pořádku, porušuje se zákon o svobodném přístupu k informacím Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Čerstvé zprávy z katalánské fronty

    Společnost ·

    Katalánsko čekají 21. prosince velmi očekávané předčasné volby. O co v těchto volbách půjde, jaké strany mohou uspět a jak se k předčasným volbám Katalánsko vlastně do…

  2. Co prožilo Rusko v roce 2017?

    Společnost ·

    Čekání na Putina - asi tak by se dal charakterizovat končící rok na ruské politické scéně. Přinejmenším do Mikuláše - právě 6. prosince ruský prezident Vladimir Putin …

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.