Tekutá biopsie: Nová ale velmi nákladná naděje pro pacienty s nádorovým onemocněním

Lidem postiženým nádorovým onemocněním se dostává nová šance pro vyšetření. Kromě odebrání vzorku tkáně mohou jako doplňkovou metodu podstoupit krevní testy. Přednosta plicní kliniky ve Fakultní nemocnici v Plzni Miloš Pešek na rádiu Zet říká, že jde o druhotnou diagnostiku u pacienta s pokročilým nádorovým onemocněním vyžadujícím speciální typ léčby. Pokud není možné získat nádorovou tkáň, tak se uvolní cesta pro tekutou biopsii. Podle Peška jde ale o velice nákladný zákrok. 

Lze pomocí tekuté biopsie s přesností diagnostikovat přesný typ rakoviny? 

Představa, že by se odebral vzorek krve pacientovi, který by přišel z ulice a na základě výsledku by se řeklo, ano máte rakovinu takovou a takovou a budete se tak a tak léčit, je naprosto legrační. To samozřejmě zdaleka neplatí pro všechny nádory. Platí to spíše pro takovou druhotnou diagnostiku. Když už máte pacienta, o kterém víte, že má zejména nějaké pokročilé nádorové onemocnění a vyžaduje to nějaký speciální typ léčby. Může to být v současné době biologicky cílená léčba u karcinomu plic. V budoucnu může jít možná o imunoterapii. Pokud není k vyšetření dostupná nádorová tkáň, tak je možné zvažovat podobný typ léčby, jako je tekutá biopsie.

Vy jste u vás na plicní klinice tyto testy dělali několika nemocným. Jak to dopadlo?

Šlo o pacienty, kteří byli v minulosti pro nějaký speciální typ nádorového onemocnění léčeni biologickou léčbou. Léčba fungovala, pacientovi třeba přinášela rok nebo více let aktivního života. Pak se stalo, že nádor se vymknul kontrole cíleného léku a začal růst. V té situaci jsme neměli nic jiného k dispozici, podali jsme chemoterapii s větším nebo menším benefitem pro pacienta, kterému nešlo nějakým jiným způsobem pomoci. Najednou jsme zjistili, že pro pacienta nepřichází v úvahu žádná jiná léčba, kterou utlumíme potíže. V úvahu pouze přicházelo genetické vyšetření, které v podstatě umožní dát pacientovi cílený lék další generace. Ten může poté pacientovi zase dobrý stav navrátit.

Ideální je, když znovu máte nádorovou tkáň nádoru, který třeba znovu narostl. Problémem je, že není vždy dostupný a ne vždy je to pro pacienta jednoduché. To znamená, že se mohou odebrat nějaké vzorky tkáně z plic nebo z nějakých hlouběji uložených orgánů. Nikdy to není nic příjemného a má to svá rizika. Pacientovi napřed řekneme, že mu vyšetříme krev. Jestliže tam poté najdeme změnu, kterou hledáme, tak pacient dostane příslušnou léčbu. Jestli ji nenajdeme, tak budeme muset poté vyšetřit tkáň, i když to pro něj bude třeba bolestivé. Pakliže se tam změny, které jsou cílenou léčbou ovlivnitelné, nenajdou, tak pak nezbývá mnoho jiných možností. V případě, že se taková změna najde, tak pacientovi můžeme dát léčbu s dobrou nadějí, že mu pomůže. Bavíme se o léčbě poměrně těžko dostupné a dost nákladné.

Jak nákladná tedy je, máte konkrétní čísla?

Pacienti si tím mohou zkvalitnit, prodloužit nebo zachránit život. Biologicky cílená léčba pro pacienty s plicními nádory už v té první generaci stojí něco kolem padesáti tisíci a více korun. Jde měsíční léčbu na měsíc života. Pokud se používá léčba té vyšší generace, tak už se dostáváme někde na 150 tisíc korun na jednoho člověka a na jeden měsíc získaného života. 

 

 

Článek obsahuje pouze úryvky z rozhovoru s přednostou plicní kliniky z Fakultní nemocnice v Plzni profesorem Milošem Peškem. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Tekutá biopsie: Nová ale velmi nákladná naděje pro pacienty s nádorovým onemocněním Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Drony mají nové využití, střeží domy

    Byznys ·

    Startup Sunflower Labs přišel s novým bezpečnostním systémem pro váš dům. Možné hrozby detekuje a zkoumá pomocí dronu. Záběry z něho si pak můžete kdykoliv přehrát na …

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.