„Svědka od výpovědi u soudu zachrání nemoc nebo příbuzenský vztah k oběti,“ říká advokát

Výpověď svědka v trestním řízení je jedním z takzvaných průkazních prostředků. Svědkem může být jak dospělý člověk, tak i osoba nezletilá. Taktéž jím může být i duševně postižená osoba. Pokud člověk obdržel předvolání od policie nebo soudu, tak se musí k výpovědi dostavit. Omlouvá jej pouze onemocnění. Právo odepřít výpověď má ovšem svědek, který je příbuzný oběti v pokolení přímém nebo sourozeneckém, osvojitel, osvojenec, partner nebo druh. Na rádiu Zet o tom mluvil advokát Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. 

K čemu taková výpověď svědka vůbec slouží?

Výpověď svědka v trestním řízení je jedním z takzvaných průkazních prostředků. To znamená, že vaše výpověď může sloužit jako důkaz a může tak napomoci k objasnění projednávaného případu. Pokud jste byl například svědkem napadení, nehody, či jiné mimořádné události a váš výskyt na místě té události byl zaznamenán, nebo jste byl u výslechu jiné osoby, tak je pravděpodobné, že budete předvolán jako svědek. Svědkem je vždy člověk, to znamená fyzická osoba, která zároveň není ve stejné trestní věci obviněnou či obžalovanou osobou. Člověk musí být předvolán orgánem činným v trestním řízení. Svědkem může být jak dospělý člověk, tak i osoba nezletilá. Svědčit může osoba zdravá, ale i osoba duševně postižená. 

Mohu se jako svědek nechat při podání výpovědi zastoupit například svým advokátem? Vždyť i obviněný má právo na svého obhájce z řad advokátů. Je tomu tak i u svědka?

Svědek musí podat výpověď osobně, je nezastupitelný jinou osobou a to ani advokátem, protože svědek vypovídá o tom, co sám viděl, slyšel, cítil a podobně. Tyto informace nemůže podat zprostředkovaně před další osobou. Advokáta si můžete vzít s sebou, protože máte své právo na právní pomoc. Advokát ale nemůže nahradit vaši výpověď.

Pokud člověk obdržel od soudu nebo policie předvolání, je povinen se dostavit a opravdu svědčit?

Trestní řád obecnou svědeckou povinnost upravuje ve dvou základních hlediscích a to jako povinnost dostavit se na konkrétní předvolání k orgánu činném v trestním řízení a pak jako povinnost vypovídat jako svědek o tom, co je člověku známo o trestném činu, pachateli a okolnostech důležitých v trestním řízení. Povinnost dostavit se na předvolání je v podstatě absolutní krom dvou důvodů, jako je například nemoc. Může být i uložená například uložením pořádkové pokuty nebo předvedením policií. Vedle těchto povinností je svědek rovněž povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčovat. V opačném případě by se mohl sám vystavit rizikům trestního stíhání, zejména pak kvůli křivé výpovědi nebo křivému obvinění. Je-li k tomu vyslýchajícím orgánem vyzván, tak se musí podrobit například i vyšetření duševního stavu, prohlídce těla, odběru biologického materiálu nebo se zúčastnit rekognice a dalších úkonů v trestním řízení.

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

„Svědka od výpovědi u soudu zachrání nemoc nebo příbuzenský vztah k oběti,“ říká advokát Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Uprchlíci jsou podle Merkelové šancí pro Německo

    Společnost ·

    Německá kancléřka Angela Merkelová si myslí, že navzdory mnoha problémům je příchod statisíců uprchlíků pro Německo hlavně příležitostí do budoucna. Řekla to v rámci n…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.