Srdeční pumpa, kterou pomohl vyvíjet IKEM, zlepší život osmi pacientům

Osm českých pacientů pražského IKEM dostane zdarma nový typ mechanické podpory srdce, který ústav pomohl vyvíjet. Podle Ivana Netuky, zástupce přednosty tamního Kardiocentra, zlepší zařízení, s jehož vývojem se začalo před deseti lety, zdravotní stav pacientům s diagnózou velmi pokročilého srdečního selhání a dá jim šanci na delší život. 

Pane docente, v čem se nový typ dlouhodobé mechanické podpory srdce liší od těch předchozích?

Jednak je to samozřejmě svojí velikostí - probíhá miniaturizace a třetí generace přístroje je opět podstatně menší než předchozí. Druhý významný faktor je, že turbína, která je hnací silou celého systému, je zavěšena v magnetickém poli, tudíž nemá žádná ložiska, která omezují životnost systémů. Zároveň umožňuje vytváření umělé pulzní vlny, v čemž tkví unikátnost této generace systémů.   

 

Můžete posluchačům přiblížit, jak přístroj pracuje?

V podstatě se jedná o miniaturizované čerpadlo, které našíváme na srdce přímo do levé komory, která ztratila svou řádnou přečerpávací funkci. Z levé komory pumpa krev nasává a přečerpává jí do aorty, tedy hlavní tepny, která rozvádí okysličenou krev do celého těla.

 

Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) se na vývoji tohoto přístroje podílel. S kým jste spolupracovali a jak dlouho vývoj této nové pomůcky trval?

Spolupracovali jsme s výrobcem, což je firma ze Spojených států, a zároveň jsme na tom kooperovali s několika renomovanými pracovišti jak z Evropy, z Německa, Rakouska, ale i ze Spojených států.  Je to neuvěřitelné, ale od startovního výstřelu uplynulo prakticky už deset let do chvíle, kdy můžeme tyto přístroje našívat našim prvním nemocným. V tuto chvíli probíhá takzvaná evropská pilotní studie, na základě které bude udělena certifikace tohoto přístroje, což by mělo proběhnout v horizontu jednoho roku. Následně pak bude rutinně dostupná nemocným v rámci Evropské unie.

 

Osm kusů přístroje, včetně příslušenství, dostal IKEM od výrobce zdarma. Proč a jaká by jinak byla jeho cena?

Je to díky tomu, že jsme se po boku dalších institucí z Německa, Rakouska a Austrálie kvalifikovali jako jedno z center této studie. Proto jsme dostali čerpadla zdarma. Druhým faktorem je to, že jsme se aktivně podíleli na celém procesu vývoje, tudíž máme i určité morální právo, abychom byli mezi prvními, kteří pumpu budou používat. Protože tento typ čerpadla zatím nemá certifikaci, nemůže mít ani vyčíslenou peněžní hodnotu. Od předchozích generací, kdy jedno čerpadlo stojí o něco více než dva miliony korun, nicméně můžeme odvodit, že jsme do zdravotního systému přinesli zhruba dvacet milionů korun navíc.

 

Uhradí české zdravotní pojišťovny zákroky, při kterých budou pacientům v rámci této klinické studie vyměněny srdeční pumpy?

Chirurgická a následná medicínská péče o pacienty je hrazená, to co je navíc a zdarma, je čerpadlo. V současnost pro naše pacienty i předchozí generace používáme rutinně, zdravotní pojišťovny je hradí, ale pouze v případě, že pacient je následně kandidátem na transplantaci srdce. Úhrada zatím není v rámci takzvané permanentní terapie. Přeloženo: Pro pacienty, kteří z hlediska přidružených onemocnění, ale nejčastěji věku, již nejsou vhodnými kandidáty pro transplantaci srdce.

 

V kterých zemích se ještě podobná metoda využívá?

Mechanické srdeční podpory vyšly ze Spojených států, takže nejčastějším místem, kde jsou implantovány jsou Spojené státy, v západoevropských zemích dominuje zejména Spolková republika Německo, Rakousko, případně Švýcarsko. Program provozujeme zhruba jedenáct let a řekl bych, že co se týká počtu nemocných, které léčíme, jsme na velmi dobré pozici.

 

Jakým pacientům je nový přístroj určený a jak může zlepšit kvalitu jejich života?

Jak jsem již uvedl, protože omezení úhrady pouze pro mladší pacienty, snažili jsme se v rámci studie poskytnout tuto šanci na kvalitnější život i starším pacientům. Čili preferujeme pacienty, kteří se již nekvalifikují z hlediska věku na transplantaci srdce. Obecně řečeno, ideálním pacientem by byl zdravý člověk, která má pouze těžce nemocnou levou komoru srdeční. Strom života je ale barevnější, takže tito pacienti většinou mají přidružená onemocnění, ale nesmí jich být příliš mnoho, aby mohli dlouhodobě profitovat z tohoto typu terapie.

 

Jaké musí pacient splňovat podmínky, aby mu přístroj mohl být voperován? Existují už na nový přístroj čekací listiny zájemců?

Podmínek, které musí splňovat, a která mohou být vylučujícími pro tento typ terapie, je popsáno několik stran. Z těch nejdůležitějších, která bych vypíchl, jsou pacienti, kteří mají těžce sníženou výkonnost díky nízkému přečerpanému minutovému srdečnímu výdeji. Nejčastěji je to na podkladě špatné funkce levé komory srdeční, kupříkladu po prodělaných infarktech. To jsou nejvhodnější pacienti. Kritéria, která pacienty vyloučí, jsou například velké množství přidružených onemocnění nebo pokročilost srdečního selhání, kdy se již zhorší funkce i pravé komory, protože čerpadlo, které je umístěno v levé komoře může přečerpat jenom krev, která je k němu přečerpána funkční pravou komorou přes plicní řečiště.  

 

Na závěr by mě, pane docente, zajímalo, kolik lidí s chronickým srdečním selháním žije v současné době v České republice a jak jsme na tom ve srovnání s ostatními zeměmi?

Chronické srdeční selhání je ve vyspělých zemích určitá epidemie, protože se pacienti dožívají vyššího věku. Do chronického srdečního selhání se uvádí mezi jedním a dvěma procenty populace, samozřejmě my se snažíme u mechanických srdečních podpor a transplantací léčit ty nejnemocnější pacienty. Řádově v IKEMu provádíme padesát transplantací a třicet mechanických podpor ročně. Paradoxně tím jak se zlepšuje kvalita lékařské péče si v zásadě vytváříme pacienty, kteří dříve po prodělaném infarktu zemřeli, nyní jsou pomocí operací zachráněni, ale část srdeční svaloviny je ztracená a proto mají horší výkonnost a dostanou se do chronického srdečního selhání. Co se týká statistik, myslím, že se nijak nevymykáme z evropského průměru.

Zdroj: Zet

Srdeční pumpa, kterou pomohl vyvíjet IKEM, zlepší život osmi pacientům Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.