Sněmovna schválila první normu, která upravuje kybernetickou bezpečnost

Sněmovna dnes schválila vládní předlohu, která zavede pravidla spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou při předcházení útokům na informační technologie. Norma, jež míří k posouzení do Senátu, má zefektivnit a zrychlit reakci na kybernetické hrozby, které by mohly představovat nebezpečí pro zájmy České republiky. Bude první komplexní právní úpravou v této oblasti.

Poslanci zákon, který připravil Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), upravili podle požadavků branného výboru. Týkaly se hlavně koordinačního místa pro okamžitou reakci na počítačové incidenty u poskytovatelů služeb elektronických komunikací, takzvaného národního CERT. Jeho roli má plnit soukromá firma a poslanci chtějí, aby většinu úkolů zajišťovala bezplatně. Neměla by to navíc být zahraniční společnost a neměla by být založena výhradně za účelem dosažení zisku.

Vláda si v návrhu zákona neklade za cíl eliminovat všechna rizika, která se mohou dotknout všech uživatelů kybernetického prostoru, ale ochránit tu část infrastruktury, která je pro fungování státu významná.

Zákon ukládá například poskytovatelům elektronických komunikací nebo správcům kritické informační infrastruktury povinnost hlásit bezpečnostní incidenty v jejich síti, informačním nebo komunikačním systému bezodkladně NBÚ. Umožňuje také vyhlásit stav kybernetického nebezpečí v případě, že je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo sítích elektronických komunikací, a mohly by tím být porušeny zájmy Česka.

O vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí, který v souhrnu nesmí trvat déle než 30 dnů, rozhoduje ředitel NBÚ. Není-li možné odvrátit ohrožení bezpečnosti v rámci stavu kybernetického nebezpečí, požádá ředitel NBÚ vládu o vyhlášení nouzového stavu. Za porušení zákona má fyzickým osobám hrozit pokuta do 50.000 korun, právnickým maximálně dvojnásobná.

Ochrana kybernetického prostoru je nyní v českém právu řešena jen částečně. V říjnu 2011 vláda rozhodla o zřízení Národního centra kybernetické bezpečnosti při NBÚ. Součástí centra by mělo do konce roku 2015 být vládní koordinační místo pro okamžitou reakci na počítačové incidenty, takzvaný vládní CERT. Právě s tímto pracovištěm by podle normy měli zástupci soukromého sektoru spolupracovat.

Zdroj: ČTK

Sněmovna schválila první normu, která upravuje kybernetickou bezpečnost Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.