Sdružení vlastníků domů: nové zákony pomohou podvodníkům, lidé mohou o nemovitost přijít

Podle nových českých zákonů bude mít zápis nemovitosti do katastru větší důležitost, než platné kupní smlouvy vlastníka. Tato situace podle předsedy Občanského sdružení majitelů domů a bytů Tomislava Šimečka nahrává podvodníkům, kteří jí mohou zneužít ve svůj prospěch. 

Majitelé nemovitostí mají ještě tři měsíce na to, aby si zkontrolovali informace o svém vlastnictví v katastru nemovitostí. Pokud tak neučiní, riskují, že v případě falešného či sporného zápisu mohou o svou nemovitost přijít.

Bude-li po prvním lednu v katastru sporný zápis starší tří let, původní vlastník už se svého majetku prakticky nedomůže. Podle nového katastrálního zákona a nového občanského zákoníku má totiž informace zapsaná v katastru přednost před tím, co dokládají řádně uzavřené smlouvy. Tato ustanovení měla oproti novému občanskému zákoníku o rok odloženou účinnost. Proto majitelům nemovitostí zbývají tři měsíce na to, aby si informace o svém majetku na katastru překontrolovali.

Do konce minulého roku platilo pravidlo, že pokud zápis v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, má skutečný stav doložený například smlouvou přednost před informací v katastru.

Pokud tedy někdo bydlel dvacet let v rodinném domě a někdo jiný si tuto nemovitost na katastru podvodně přepsal na sebe, soudy potvrdily jako právoplatného vlastníka původního majitele, který v domě bydlel. S příchodem nového občanského zákoníku je situace opačná: to, co je zapsáno v katastru, má přednost před smlouvami a skutečným stavem.

Na otázky k tématu hovořil ve Studiu Zet předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí Tomislav Šimeček.

 

Jaké hlavní změny přinesl majitelům nemovitostí nový občanský zákoník?

Nový občanský zákoník byl zřejmě připraven pod lobbistickým tlakem těch, kteří obchodují s nemovitostmi a kteří chtějí chránit hlavně kupujícího. Vzhledem k tomu, že zápisy v katastru nemovitostí jsou poměrně staré a  některé vysloveně už neodpovídají skutečnosti, bylo přistoupeno k této změně v občanském zákoníku.

 

Chrání nové zákony více majitele nemovitostí? Zatím to vypadá, že některá pravidla spíš nahrávají podvodníkům?

Výrazně to nahrává podvodníkům. Z toho důvodu jsme iniciovali a nakonec se povedlo do zákona prosadit,  že katastr nemovitostí dnes jakýkoli zápis, který chce provést, musí oznámit  zapsanému vlastníkovi a musí počkat dvacet dní, než zápis provede. těchto dvacet dní je jediná doba, po kterou současně zapsaný vlastník může uvedení zápisu rozporovat tím, že vznese námitku spornosti a má i určeno, do jaké doby musí podat žalobu k soudu.

 

Jak podvodný přepis v katastru nejčastěji probíhá?

Podvodník buď zfalšuje podpis vlastníka, pořídí si falešný občanský průkaz nebo dokonce spolupracuje s notářem nebo advokátem, který je schopen potvrdit pravost podpisu. Je to tak, že katastr nemovitostí nemá ze zákona povinnost pečlivěji ověřovat, jestli listina, která je předkládaná a na základě které má provést zápis do katastru, je opravdu pravá. Musí listinu zkontrolovat jen po formální stránce.

 

Článek obsahuje pouze vybrané pasáže z rozhovoru. Celý jeho záznam si můžete poslechnout v playeru výše.

Zdroj: Zet

 

Sdružení vlastníků domů: nové zákony pomohou podvodníkům, lidé mohou o nemovitost přijít Foto: ČTK: Český zeměměřičský a katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Středočeský kraj, pracoviště Praha-Východ, Praha-Západ.

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.