Příznivý vývoj ekonomiky se potvrzuje, platební bilance dosáhla ve 2. čtvrtletí nečekaně přebytku

Běžný účet platební bilance zahrnující celkové ekonomické transakce domácí ekonomiky se zahraničím zaznamenal ve druhém čtvrtletí přebytek dosahující tří miliard korun. Ve druhém kvartále se bilance přitom většinou propadá do schodku. Loni schodek činil 29 miliard korun. V prvním čtvrtletí skončil běžný účet platební bilance v přebytku 92,7 miliardy korun. V součtu za pololetí je tedy bilance aktivní. Informace vycházejí z pátečních údajů České národní banky.

Nová data potvrzují dřívější očekávání ekonomů, že platební bilance ČR má i letos našlápnuto k výraznému přebytku. Loni skončila poprvé v historii země přebytkem 26,1 miliardy korun.

„Dnešní čísla jsou dalším dokladem současného poměrně zdravého vývoje české ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Lukáš Kovanda. Údaje navíc podle něj ukazují, že současná expanze ekonomiky se zdaleka neopírá pouze o zahraniční obchod, ale je rozprostřena mezi více složek růstu. „Takový stav je příznivý, neboť je předpokladem poměrně vysoce udržitelného hospodářského růstu,“ dodal.

Současný kladný výsledek platební bilance představuje 1,5 procenta HDP. Bilance obchodu se zbožím a službami vykázala ve druhém kvartále přebytek téměř 84 miliard korun. Meziroční růst o 0,6 miliardy korun souvisel především s růstem přebytku bilance služeb o šest miliard korun. Samotná obchodní bilance se zbožím se vlivem růstu dovozu zhoršila o 5,4 miliardy korun.

Finanční účet vykázal čistý odliv finančních zdrojů do zahraničí ve výši 62,4 miliardy korun. V přímých investicích představoval odliv prostředků z Česka 4,2 miliardy korun, rovněž portfoliové investice vykázaly odliv zdrojů do zahraničí ve výši 34,8 miliardy korun. Tuzemští investoři nakupovali zahraniční dluhové a majetkové cenné papíry v rozsahu 23,4 miliardy korun. Portfoliové investice do tuzemských cenných papírů se snížily o 11,4 miliardy korun.

 

 

Zdroj: ČTK

Příznivý vývoj ekonomiky se potvrzuje, platební bilance dosáhla ve 2. čtvrtletí nečekaně přebytku Foto: ČTK/Ramík Drahoslav

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.