Pět bodů, jak efektivně sbírat takzvaná Big data

Poptávka po zpracování velkého objemu dat roste každým dnem. Firmy si totiž čím dál více uvědomují přínosy sběru dat a jejich analýzy. Bohužel chybí dostatek vyškolených osob, které jsou schopny údaje analyzovat. Internetový magazín Forbes informuje o pěti bodech, které mohou sběr takzvaných „Big data“ usnadnit. 

Poptávka po sběru velkých dat přesahuje počet profesionálů schopných analyzovat velké objemy informací. Tento problém pociťují zejména menší společnosti, které nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení platu lidem, kteří by takzvaná big data zpracovali. Jak je tedy možné se s tímto problémem vypořádat i bez absence větších finančních možností?

 

1. Rozšiřování dovedností vlastních zaměstnanců

Podle Forbesu existuje šest klíčových dovedností, jež jsou nezbytné pro práci s velkými daty. Jde o analytické schopnosti, tvořivost, talent pro matematiku a statistiku, dovednosti v počítačových vědách, obchodní prozíravost a komunikační dovednosti.

Namísto najímání nových lidí, kteří ovládají tyto oblasti, se můžete porozhlédnou ve vlastní firmě. Například může být u vás zaměstnaný člověk z IT oblasti, který má zájem o rozšíření obzorů v analýze velkých dat. Je možné sloučit kreativní a strategické myslitele, kteří rozumí potřebám z byznysu. Pokud máte ve vlastní firmě takovéto možnosti, tak jste na dobré cestě, se vyhnout najímání nových odborníků. Tímto krokem ušetříte potřebné finance.

 

2. Pečování o své stávající talenty

Rozvoj schopností u vlastních zaměstnanců může být skvělým odrazovým můstkem. Využívat toho by měly zejména menší firmy s omezeným rozpočtem. Stále větší počet vysokých škol a univerzit nabízí on-line kurzy zdarma. Některé z kurů přitom nabízejí získání osvědčení o absolvování nebo jiné formy akreditace. Jsou i kurzy po jejichž ukončení absolvent osvědčení nezíská. Kus papíru není ovšem důležitý jako dovednosti, kterými váš zaměstnanec bude po kurzu disponovat.

 

3. Mít širší rozhled

Takzvané myšlení „outside the box“ je důležitým faktorem pro rozšíření vašich obzorů. Jde o hledání silných stránek vašich zaměstnanců kreativním způsobem. Musíte být schopni analyzovat silné stránky zaměstnanců, jež budou šité na míru pro vaši společnost.

Může být snadné najít jedince se statistickými nebo analytickými schopnostmi. Jeho vědomosti ohledně byznysové stránky věci nebo komunikační dovednosti mohou být ovšem omezené. Pokud máte ale širší rozhled a jste schopni doplnit tyto mezery jiným pracovníkem, tak máte vyhráno.

„Outside the box“ může podle Forbesu znamenat i spolupráci s jinými společnostmi, které čelí podobným problémům. Oblasti, které nechcete sdílet s jinými společnostmi jednoduše vyjmete. 

 

4. Využijte sílu davu

Zajímavou možností je využití takzvaného crowdsourcingu. Jde o způsob, pomocí něhož využijete sílu davu k dokončení úkolu. Neznáte tento termín? Crowdfundingové platformy vám zcela jistě něco říkají. Server jako Kickstarter, Startovač nebo Hithit fungují totiž na podobném principu. Za použitím síly davu pomáhají dosáhnout cíle.

V současnosti existuje podle Forbesu několik crowdsourcingových platforem. Projekt Kaggle nyní umožňuje tisícům vědců pracujícím s daty přihlásit se do velkých datových projektů. Společnosti pak mohou nahrát potřebné údaje, sdělit jaký problém potřebují vyřešit a nastavit pak potřebný rozpočet celého projektu. Jde o skvělou variantu pro firmy s omezenými finančními prostředky.

Tuto službu ovšem využívají i giganti, jako jsou Facebook nebo Google. Některé firmy dokonce nabírají analytiky z crowdsourcingových platforem na plný úvazek. Jsou totiž jednoduše nadšeni prací, kterou pro ně vykonali. To vám může dát odpověď na to, jak talentovaní jedinci se v této oblasti pohybují.

 

5. Spolupráce s externími poskytovali služeb

Pokud se vám žádná z uvedených variant nezamlouvá, máte ještě jednu možnost. Skvělým způsobem jak doplnit chybějící znalosti, a to zejména pokud jde o oblast statistiky, analytiky a výpočetní techniky, je najmutí externího poskytovatele pro zpracování dat. Vzniká stále větší a větší počet velkých poskytovatelů a dodavatelů služeb s velkými daty. Mezi známé poskytovatele dat patří například společnosti Facebook nebo IBM. Není to ovšem podmínkou, protože zpracováním dat se zabývá velká řada malých a středních podniků nebo expertů zaměřených na konkrétní oblast nebo sektor.

 

 

Zdroj: Forbes.com, Zet

 

Pět bodů, jak efektivně sbírat takzvaná Big data Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Česko definitivně prohrálo spor o regulaci nájmů

    Byznys ·

    Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se postavil proti odvolání České republiky v případě sporu o odškodnění za regulované nájemné. Stát tak musí třem stěžujícím si m…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.