Právník: Za černou jízdu nezletilého dítěte v MHD zodpovídá rodič

Pokud nezletilé dítě dostane v MHD pokutu za jízdu načerno, je třeba zohlednit, zda k tomu nedošlo kvůli zanedbání péče ze strany rodičů. Za dítě, které nedostane peníze na jízdenku a nedokáže posoudit všechny následky jízdy na černo, zodpovídají jeho rodiče. Podle advokáta Michala Janíka o tom rozhodl Ústavní soud na základě případu dívky, na kterou byla po dosažení plnoletosti uvalena exekuce.

Ústavní soud nedávno řešil případ nyní zletilé dívky, která v roce 2007 ve svých 12 letech dostala tři pokuty za jízdu načerno v MHD. Dopravní podnik poté neuhrazené jízdné vymáhal třemi samostatnými žalobami. Okresní soud vydal platební rozkazy, na základě nichž musela stěžovatelka zaplatit jak dlužné jízdné, tak i přirážku k jízdnému společně s nemalými náklady na řízení. „Protože v té době byla stěžovatelka nezletilá, zastupovala ji jako zákonný zástupce v tomto řízení její matka. Ta však ani v jednom případě nepodala proti platebním rozkazům za své dítě odpor a tyto tak nabyly právní moci a staly se vykonatelnými,“ řekl Janík na rádiu Zet.

Dívka poté v plnoletosti čelila kvůli těmto platebním rozkazům uvalené exekuci. Celková výše nároků dosáhla na hodnotu 57 tisíc korun. Přitížila jí i skutečnost, že její matka ji o těchto nárocích nikdy neinformovala. Případ tak začal řešit Ústavní soud, který následně postup okresního soudu zkritizoval. „Okresní soud měl všechny tři věci, skutkově i právně spolu úzce související, spojit do jediného případu a tím šetřit práva stěžovatelky; pokud tak neučinil, porušil právo stěžovatelky na spravedlivý proces,“ uvedl Janík.

Ústavní soud se dále zaměřil na otázku, jestli je nezletilý způsobilý k uzavření smlouvy o přepravě osob. V této oblasti rozhodl o tom, že dvanáctileté dítě má sice povinnost zaplatit jízdné, ale na druhou stranu je zapotřebí zohlednit skutečnost, jak o dítě pečují samotní rodiče. K jízdám načerno totiž může docházet kvůli zanedbávání rodičovské péče. Nemusí se tak nutně jednat o vinu dítěte.

V rámci tohoto konkrétního případu se totiž prokázalo, že matka nedávala stěžovatelce žádné peníze a dítě pak muselo do školy dojíždět právě bez platné jízdenky. „Nezletilý černý pasažér tak není povinen smluvní sankci zaplatit, neboť porušení povinnosti nezavinil s ohledem na nevyhovující výchovné prostředí a jeho duševní vyspělost,“ uvedl Janík.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Právník: Za černou jízdu nezletilého dítěte v MHD zodpovídá rodič Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Ceny ropy se propadly na letošní minima

    Byznys ·

    Ceny ropy se propadly o zhruba pět procent a dostaly se na nejnižší úrovně v letošním roce. Dolů je tlačí nečekaně prudký růst zásob suroviny ve Spojených státech. Sev…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.